இசை - ሙዚቃ


ኣኮርዲዮን
akoridīyoni
அக்கார்டியன்


ባላላይካ/ኣውታራዊት መሳርሒት ሩስያ
balalayika/awitarawīti mesariḥīti rusiya
பலேலெய்கா


ሙዚቃዊ ጉጅለ
muzīk’awī gujile
இசைக்குழு


ናይ ሙዚቃ መሳርሒ
nayi muzīk’a mesariḥī
பாஞ்சோ இசைக்கருவி


ዓይነት መሳርሒ ሙዚቃ
‘ayineti mesariḥī muzīk’a
க்ளாரினெட்


ሙዚቃዊ ምርኢት
muzīk’awī miri’īti
கச்சேரி


ኮቦሮ
koboro
டிரம்


ዝተፈላለየ ቅኒት ከበሮ
zitefelaleye k’inīti kebero
டிரம்ஸ்


ሻምብቆ
shamibik’o
புல்லாங்குழல்


ዓይነት ፒያኖ
‘ayineti pīyano
பெரும் பியானோ


ጊታር
gītari
கிடார்


ኣዳራሽ
adarashi
அரங்கு


ሰሌዳ መፋትሕ:ሰሌዳ ፊደላት:ኦርጋን መሳርሒ ሙዚቃ
selēda mefatiḥi:selēda fīdelati:origani mesariḥī muzīk’a
விசைப்பலகை


ፋምፋም
famifami
மவுத் ஆர்கன்


ሙዚቃ
muzīk’a
இசை


መበረኺ ናይ ሙዚቃዊ መሳርሒ
mebereẖī nayi muzīk’awī mesariḥī
இசை தாள்தாங்கி


መዛካከሪ:ኖታ:ትዕዝብቲ:ምግንዛብ:ምስትውዓል
mezakakerī:nota:ti‘izibitī:miginizabi:misitiwi‘ali
இசைக் குறிப்பு


ኦርጋን መሳርሒ ሙዚቃ
origani mesariḥī muzīk’a
இசை ஆர்கன்


ፒያኖ መሳርሒ ሙዚቃ
pīyano mesariḥī muzīk’a
பியானோ


ዓይነት ጥሩምባ መሳርሒ ሙዚቃ
‘ayineti t’irumiba mesariḥī muzīk’a
சாக்சஃபோன்


ደራፋይ:ዘማራይ
derafayi:zemarayi
பாடகர்


ገመድ:ስልኪ መሳርሒ ሙዚቃ:ጽሕጊ:
gemedi:silikī mesariḥī muzīk’a:ts’iḥigī:
கம்பி இழை


ዓይነት ጥሩምባ መሳርሒ ሙዚቃ
‘ayineti t’irumiba mesariḥī muzīk’a
ஊதுகொம்பு


ጥሩምባ ዝጻወት ሰብ
t’irumiba zits’aweti sebi
ஊதுகொம்பு வாசிப்பவர்


ምስ ጊታር ዝማስሰል መሳርሒ ሙዚቃ
misi gītari zimasiseli mesariḥī muzīk’a
வயலின்


ሰፈር ቫዮሊን
seferi vayolīni
வயலின் பெட்டி


ዛይሎፎን
zayilofoni
சைலோபோன்