சிறிய விலங்குகள் - Male životinje


mrav
எறும்பு


buba
வண்டு


ptica
பறவை


kavez za ptice
பறவைக்கூண்டு


kućica za ptice
பறவை வீடு


bumbar
வண்டு


leptir
வண்ணாத்துப்பூச்சி


gusjenica
கம்பளிப்பூச்சி


stonoga
பூரான்


rak
நண்டு


muha


žaba
தவளை


zlatna ribica
தங்கமீன்


skakavac
வெட்டுக்கிளி


zamorac
வாலில்லாத பன்றி


hrčak
ஹாம்ஸ்டர்


jež
முள்ளம்பன்றி


kolibri
ஹம்மிங்பேர்ட்


iguana
உடும்பு


kukac
பூச்சி


meduza
ஜெல்லிமீன்


mačić
பூனைக் குட்டி


bubamara
பொன்வண்டு


gušter
பல்லிபேன்


svizac
மர்மொட்


komarac
கொசு


miš
சுண்டெலி


kamenica
முத்துச் சிப்பி


škorpion
தேள்


morski konjic
கடல் குதிரை


školjka
சிப்பி


kozica
இறால்


pauk
சிலந்தி பூச்சி


paukova mreža
சிலந்தி வலை


zvjezdača
நட்சத்திர மீன்


osa
குளவி