சிப்பக்கட்டணம் - Pakovanje


aluminijska folija
அலுமினிய மென்தகடு


bačva
பீப்பாய்


košara
கூடை


boca
புட்டி


kutija
பெட்டி


bombonjera
சாக்லெட் பெட்டி


karton
அட்டை


sadržaj
உள்ளடக்கம்


gajba
சட்டப்பெட்டி


omotnica za pismo
உறை


čvor
முடிச்சு


metalni sanduk
உலோகப் பெட்டி


bačva za ulje
எண்ணெய் டிரம்


pakiranje
சிப்பக்கட்டணம்


papir
காகிதம்


papirnata vrećica
காகிதப் பை


plastika
நெகிழி


limenka
கேன்


platnena torba
தோள் பை


vinska bačva
மது பீப்பாய்


vinska boca
மது பாட்டில்


drveni sanduk
மரப் பெட்டி