விலங்குகள் - Životinje


Njemački ovčar
ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் நாய்


životinja
மிருகம்


kljun
பறவையலகு


dabar
நீர்நாய்


ugriz
கடி


divlja svinja
காட்டுப் பன்றி


kavez
கூண்டு


tele
கன்றுக்குட்டி


mačka
பூனை


pile
கோழிக்குஞ்சு


kokoš
கோழி


jelen
மான்


pas
நாய்


dupin
டால்பின்


patka
வாத்து


orao
கழுகு


pero
இறகு


plamenac
செந்நாரை


ždrijebe
குதிரைக் குட்டி


hrana
உணவு


lisica
நரி


koza
வெள்ளாடு


guska
பெண் வாத்து


zec
பெரிய முயல்


kokoš
கோழி


čaplja
சாம்பல் நாரை


rog
கொம்பு


potkova
குதிரை லாடம்


janje
செம்மறி ஆட்டு குட்டி


povodac
தோல்வார்


jastog
சிங்க இறால்


ljubav prema životinjama
விலங்குகள்மீது அன்பு


majmun
குரங்கு


brnjica
வாய்க்கட்டு


gnijezdo
கூடு


sova
ஆந்தை


papiga
கிளி


paun
ஆண் மயில்


pelikan
நாரை


pingvin
பென்குவின்


kućni ljubimac
செல்லப் பிராணி


golub
புறா


kunić
முயல்


pijetao
சேவல்


morski lav
கடல் சிங்கம்


galeb
கடற்பறவை


tuljan
கடல் நாய்


ovca
செம்மறியாடு


zmija
பாம்பு


roda
நாரை


labud
அன்ன பறவை


pastrva
திரௌத்து மீன்


pura
வான்கோழி


kornjača
கடல் ஆமை


sup
கழுகு


vuk
ஓநாய்