வாங்குதல் - Shopping


la boulangerie
அடுமனை


le code-barres
பட்டை குறி


la librairie
புத்தகக் கடை


le café
சிற்றுண்டி விடுதி


la droguerie
மருந்துக்கடை


le nettoyage à sec
உலர் சலவை


le fleuriste
பூக் கடை


le cadeau
பரிசுப்பொருள்


le marché
அங்காடி


la halle
சந்தை மண்டபம்


le kiosque à journaux
செய்தித்தாள் நிலைப்பாட்டை


la pharmacie
மருந்தகம்


le bureau de poste
அஞ்சல் அலுவலகம்


la poterie
மண்பாண்ட அங்காடி


la vente
விற்பனை


la boutique
கடை


les achats (m. pl.)
பொருள் வாங்குதல்


le sac
ஷாப்பிங் பை


le panier
ஷாப்பிங் கூடை


le caddie
ஷாப்பிங் வண்டி


le shopping
ஷாப்பிங் சுற்றுலா