கலைகள் - Arts


les applaudissements (m. pl.)
கைதட்டல்


l'art (m.)
கலை


le salut
வணங்குதல்


le pinceau
தூரிகை


le livre de coloriage
வண்ணமடிக்கும் புத்தகம்


la danseuse
நடனமாது


le dessin
சித்திரம்


la galerie
கலைக்கூடம்


la fenêtre
கண்ணாடி ஜன்னல்


le graffiti
பொது சுவற்றில் எழுதப்பட்டவை


l'artisanat (m.)
கைவினைக் கலை


la mosaïque
மொசைக்


la fresque
சுவர்ச் சித்திரங்கள்


le musée
அருங்காட்சியகம்


la représentation
செயல்திறன்


l'image (f.)
படம்


le poème
கவிதை


la sculpture
சிற்பம்


la chanson
பாட்டு


la statue
சிலை


la peinture à l'eau
நீர் வண்ணங்கள்