ஆரோக்கியம் - Santé


l'ambulance (f.)
ஆம்புலன்ஸ்


le bandage
கட்டுத்துணி


la naissance
பிறப்பு


la pression sanguine
இரத்த அழுத்தம்


les soins du corps
உடல் பாதுகாப்பு


le rhume
ஜலதோஷம்


la crème
கிரீம்


la béquille
ஊன்றுகோல்


l'examen (m.)
பரிசோதனை


l'épuisement (m.)
முழு சோர்வு


le masque de beauté
முகப்பூச்சு


la trousse de secours
முதலுதவிப் பெட்டி


la guérison
குணமாதல்


la santé
ஆரோக்கியம்


la prothèse auditive
கேட்டல் கருவி


l'hôpital (m.)
வைத்தியசாலை


l'injection (f.)
ஊசிபோடுதல்


la blessure
காயம்


le maquillage
ஒப்பனை


le massage
மசாஜ்


la médecine
மருந்து


le médicament
மருந்து


le mortier
காரை


le protège-dents
வாய்ப் பாதுகாப்பு


le coupe-ongles
நகம்வெட்டி


l'obésité (f.)
மிகவும் குண்டாக இருத்தல்


l'opération (f.)
அறுவைச் சிகிச்சை


la douleur
வலி


le parfum
நறுமணக் கலவை


la pilule
மாத்திரை


la grossesse
கர்ப்பம்


le rasoir
சவரக்கருவி


le rasage
முகச் சவரம்


le blaireau
சவரம் செய்யும் பிரஷ்


le sommeil
தூக்கம்


le fumeur
புகை பிடிப்பவர்


l'interdiction de fumer
புகை பிடித்தல் தடை


la crème solaire
சன்ஸ்கிரீன்


le coton-tige
காயங்கள் துடைக்கப் பயன்படும் சிறு துணி


la brosse à dents
பல்துலக்கும் பிரஷ்


le dentifrice
பற்பசை


le cure-dent
பல் குத்த உதவும் குச்சி


la victime
பாதிக்கப்பட்டவர்


le pèse-personne
எடை அளவை


le fauteuil roulant
சக்கர நாற்காலி