அறைக்கலண்கள் - Meubles


le fauteuil
கைப்பிடி நாற்காலி


le lit
படுக்கை


la literie
படுக்கைத் துணி


la bibliothèque
புத்தக அலமாரி


le tapis
கம்பளம்


la chaise
நாற்காலி


la commode
அடுக்குப் பெட்டி


le berceau
தொட்டில்


l'armoire (f.)
அலமாரி


le rideau
திரைச்சீலை


le rideau
திரைச்சீலை


le bureau
மேசை


le ventilateur
மின் விசிறி


la natte
பாய்


le parc pour bébé
பிளேபென்


le fauteuil à bascule
ஆடும் நாற்காலி


le coffre-fort
பாதுகாப்புப் பெட்டகம்


le siège
ஆசனம்


l'étagère (f.)
அலமாரி


la table de chevet
பக்க மேசை


le canapé
சோஃபா


le tabouret
ஸ்டூல்


la table
மேசை


la lampe de table
மேசை விளக்கு


la poubelle
கழிவு பேப்பர் கூடை