நிதி - Finances


le distributeur de billets
ஏடிஎம்


le compte en banque
கணக்கு


la banque
வங்கி


le billet de banque
கரென்ஸி நோட்டு


le chèque
காசோலை


la caisse
ரஸீது மெஷின்


la pièce de monnaie
நாணயம்


la monnaie
கரென்ஸி நோட்டுக்கள்


le diamant
வைரம்


le dollar
டாலர்


le don
நன்கொடை


l'euro (m.)
யூரோ


le taux de change
பணமாற்று விகிதம்


l'or (m.)
தங்கம்


le luxe
ஆடம்பரம்


le cours de la bourse
நிலவு சந்தை விலை


l'adhésion (f.)
உறுப்பினர்


l'argent (m.)
பணம்


le pourcentage
சதவிகிதம்


la tirelire
உண்டியல்


l'étiquette de prix
விலைச் சீட்டு


le porte-monnaie
பணப்பை


la facture
இரசீது


la bourse
பங்கு சந்தை


le commerce
வர்த்தகம்


le trésor
பொக்கிஷம்


le porte-monnaie
பணப்பை


la richesse
செல்வம்