இயற்கை - Nature


l'arc (m.)
வளைவு


l'étable (f.)
தானியக் களஞ்சியம்


la baie
விரிகுடா


la plage
கடற்கரை


la bulle
நீர்க்குமிழி


la grotte
குகை


la ferme
பண்ணை


le feu
தீ


la trace
கால் தடம்


le globe
உலகம்


la récolte
அறுவடை


la balle de foin
வைக்கோல் கட்டு


le lac
ஏரி


la feuille
இலை


la montagne
மலை


l'océan (m.)
சமுத்திரம்


le panorama
அகலப் பரப்புக் காட்சி


le rocher
பாறை


la source
வசந்தகாலம்


le marais
சதுப்பு நிலம்


l'arbre (m.)
மரம்


le tronc d'arbre
அடிமரம்


la vallée
பள்ளத்தாக்கு


le point de vue
காட்சி


le jet d'eau
நீர் ஊற்று


la chute d'eau
நீர்வீழ்ச்சி


la vague
அலை