தொழில்நுட்பம் - Technologie


la pompe à air
காற்றடிக்கும் குழாய்


la photo aérienne
வான்வழி நிழற்படம்


le roulement à billes
தாங்கிப் பந்து


la batterie
மின்கலன்


la chaîne de bicyclette
சைக்கிள் சங்கிலி


le câble
கேபிள்


l'enrouleur de câble
வடச்சுருள்


l'appareil photo
கேமரா


la cassette
ஒலிப் பேழை


le chargeur
மின்னூட்டி


le cockpit
விமான ஓட்டி இருக்கை பகுதி


la roue dentée
பற்சக்கரம்


le cadenas à combinaison
எண்வரிசைப் பூட்டு


l'ordinateur (m.)
கணினி


la grue
க்ரேன் இயந்திரம்


le bureau
மேசைக் கணினி


la plate-forme de forage
தோண்டும் ரிக்


le lecteur
இயக்கி


le dvd
டிவிடி


le moteur électrique
மின்னோடி


l'énergie (f.)
மின்சக்தி


l'excavatrice (f.)
தோண்டு பொறி


le télécopieur
தொலைநகல் இயந்திரம்


la caméra
பட ஒளிப்பதிவுக் கருவி


la disquette
நெகிழ் வட்டு


les lunettes de protection
மூக்குக் கண்ணாடி


le disque dur
நிலைவட்டு


la manette
இயக்குப்பிடி


la touche
சாவி


l'atterrissage (m.)
இறங்குதல்


l'ordinateur portable
மடிக்கணினி


la tondeuse à gazon
புல்தரைச் செதுக்கி


l'objectif (m.)
காமரா கண்ணாடி


la machine
எந்திரம்


l'hélice marine
கடல் உந்தி


la mine
சுரங்கம்


la prise multiple
பல மின் இணைப்பு பொருந்துவாய்


l'imprimante (f.)
அச்சுப்பொறி


le programme
கணினி நிரல்


l'hélice (f.)
உந்தி


la pompe
விசைக்குழாய்


le tourne-disque
ரெக்கார்ட்களை ஒலிக்கும் கருவி


la télécommande
தொலைக் கட்டுப்பாடு


le robot
இயந்திர மனிதன்


l'antenne satellite
செயற்கைக்கோள் அலைக்கம்பம்


la machine à coudre
தையல் இயந்திரம்


la diapositive
ஸ்லைடு படம்


la technologie solaire
சூரியத் தொழில்நுட்பம்


la navette spatiale
விண்கலம்


le rouleau compresseur
வெப்ப உருளி


la suspension
இடைநிறுத்தல்


l'interrupteur (m.)
ஸ்விட்ச்


le mètre ruban
அளவு நாடா


la technologie
தொழில்நுட்பம்


le téléphone
தொலை பேசி


le téléobjectif
தொலை நிழற்பட கண்ணாடி


le télescope
தொலைநோக்கி


la clé USB
யு எஸ் பி ஃபிளாஷ் இயக்கி


la soupape
அடைப்பிதழ்


la caméra vidéo
வீடியோ கேமரா


la tension
மின்னழுத்தம்


la roue à eau
நீர்ச் சக்கரம்


l'éolienne (f.)
காற்றாலை விசையாழி


le moulin à vent
காற்றாலை