பழங்கள் - Fruits


l'amande (f.)
பாதாம் கொட்டை


la pomme
ஆப்பிள்


l'abricot (m.)
சர்க்கரை பாதாமி


la banane
வாழை


la peau de banane
வாழைத் தோல்


la baie
பெர்ரி


la mûre
பிளாக்பெர்ரி


l'orange sanguine
இரத்த வண்ண ஆரஞ்சு


la myrtille
அவுரிநெல்லி


la cerise
செர்ரி


la figue
அத்தி


le fruit
பழம்


la salade de fruits
பழக் கலவை


les fruits (m. pl.)
பழங்கள்


la groseille à maquereau
நெல்லிக்காய்


le raisin
திராட்சை


le pamplemousse
பப்ளிமாஸ் பழம்


le kiwi
பசலிப்பழம்


le citron
எலுமிச்சை


le citron vert
சாத்துக்குடி


le litchi
விளச்சிப்பழம்


la mandarine
கமலா ஆரஞ்சு


la mangue
மாங்கனி


le melon
முலாம்பழம்


la nectarine
நெக்டரின்


l'orange (f.)
ஆரஞ்சு


la papaye
பப்பாளிப்பழம்


la pêche
குழிப்பேரி


la poire
பேரிக்காய்


l'ananas (m.)
அன்னாசி


la quetsche
ப்ளம்


la prune
ப்ளம்


la grenade
மாதுளை


la figue de Barbarie
நாகதாளி


le coing
சீமைமாதுளம்பழம்


la framboise
புற்றுப்பழம்


la groseille
செந்திராட்சை


le carambole
நட்சத்திர பழம்


la fraise
ஸ்ட்ராபெரி


la pastèque
தர்பூசணி