போக்குவரத்து - Trafic


l'accident (m.)
விபத்து


la barrière
தடை


la bicyclette
சைக்கிள்


le bateau
படகு


le bus
பஸ்


le téléphérique
கேபிள் கார்


la voiture
கார்


la caravane
நாடோடிகளின் கவிகை வண்டி


le carrosse
வண்டிப் பெட்டி


l'encombrement (m.)
நெரிசல்


la route de campagne
நாட்டுப்புறச் சாலை


le navire de croisière
சுற்றுப் பயணக் கப்பல்


le virage
வளைவு


le cul-de-sac
முட்டுச்சந்து


le départ
புறப்பாடு


le signal d'urgence
அவசர பிரேக்


la voie d'accès
நுழைவு


l'escalator (m.)
இயங்கும் படிக்கட்டு


l'excédent de bagages
அதிகமான பயண உடமைகள்


la sortie
வெளியேறும் வழி


le ferry
பயணப் படகு


le camion de pompiers
தீயணைப்பு வண்டி


le vol
விமானம்


le wagon
சரக்குக் கார்


l'essence (f.)
எரிவாயு / பெட்ரோல்


le frein à main
கை பிரேக்


l'hélicoptère (m.)
ஹெலிகாப்டர்


l'autoroute (f.)
நெடுஞ்சாலை


la péniche
படகு இல்லம்


le vélo de femme
பெண்களின் மிதிவண்டி


le virage à gauche
இடதுபுறத் திருப்பம்


le passage à niveau
இருப்புப்பாதை சந்தி கடவு


la locomotive
இரயில் எஞ்சின்


la carte
வரைபடம்


le métro
மெட்ரோ


le cyclomoteur
தானியங்கு மிதிவண்டி


le bateau à moteur
விசை பொறி படகு


la motocyclette
மோட்டார் சைக்கிள்


le casque de moto
மோட்டார் சைக்கிள் தலைக்கவசம்


la motarde
மோட்டார் சைக்கிள் ஓட்டுபவர்


le V.T.T (vélo tout-terrain)
மலை துள்ளுந்து


le col de montagne
மலை வழி


l'interdiction de dépasser
அனுமதிக்கப்படாத பகுதி


le non-fumeur
புகை பிடிக்கக்கூடாத பகுதி


la rue à sens unique
ஒரு வழி பாதை


le parcmètre
பார்க்கிங் மீட்டர்


le passager
பயணி


l'avion de ligne
பயணிகள் ஜெட்


le piéton
பாதசாரி


l'avion (m.)
விமானம்


le nid-de-poule
சாலையின் பள்ளம்


l'avion à hélice
சுழல்விசிறி விமானம்


le rail
தண்டவாளம்


le pont de chemin de fer
இரயில் பாலம்


la rampe
சாய்தளம்


la priorité
வழி உரிமம்


la route
சாலை


le rond-point
ரவுண்டானா


la rangée de sièges
இறுக்கைகளின் வரிசை


la trotinette
ஸ்கூட்டர்


le scooter
ஸ்கூட்டர்


le panneau
வழிகாட்டி


le traîneau
பனிச்சறுக்கு வண்டி


la motoneige
பனி உந்தி


la vitesse
வேகம்


la limitation de vitesse
வேக வரம்பு


la gare
நிலையம்


le bateau à vapeur
நீராவிக் கப்பல்


l'arrêt (m.)
நிறுத்தம்


la plaque de rue
தெருப் பலகை


la poussette
தள்ளுவண்டி


la station de métro
சுரங்க இரயில் நிலையம்


le taxi
வாடகைக் கார்


le ticket
டிக்கெட்


le tableau des départs
கால அட்டவணை


la voie
பாதை


l'aiguillage (m.)
பாதை மாற்றி


le tracteur
உழுவுந்து


le trafic
போக்குவரத்து


l'embouteillage (m.)
போக்குவரத்து நெரிசல்


le feu de circulation
போக்குவரத்து விளக்கு


le panneau de signalisation
போக்குவரத்து குறியீடு


le train
இரயில்


le trajet en train
இரயில் பயணம்


le tramway
டிராம்


le transport
போக்குவரத்து


le tricycle
மூன்று சக்கர வண்டி


le camion
சரக்குந்து


la circulation en sens inverse
இரு வழி போக்குவரத்து


le passage souterrain
சுரங்கப் பாதை


le gouvernail
சக்கரம்


le dirigeable
ஜெப்பெலின்