மக்கள் - Personnes


l'âge (f.)
வயது


la tante
அத்தை


le bébé
குழந்தை


la baby-sitter
குழந்தை பராமரிப்பாளர்


le garçon
பையன்


le frère
சகோதரன்


l'enfant (m.)
குழந்தை


le couple marié
ஜோடி


la fille
மகள்


le divorce
விவாகரத்து


l'embryon (m.)
கரு முட்டை


les fiançailles (f. pl.)
நிச்சயதார்த்தம்


la famille élargie
பெரிய குடும்பம்


la famille
குடும்பம்


le flirt
சரசமாடுவது


le monsieur
பண்புள்ள மனிதர்


la jeune fille
பெண்


la petite amie
பெண் தோழி


la petite-fille
பேத்தி


le grand-père
தாத்தா


la mamie
பாட்டி


la grand-mère
பாட்டி


les grands-parents (m. pl.)
தாத்தா, பாட்டி


le petit-fils
பேரன்


le marié
மணமகன்


le groupe
குழு


l'aide (f.)
உதவுபவர்


le petit enfant
சிசு


la dame
பெண்


la demande en mariage
திருமணக் கருத்துரை


le mariage
திருமணம்


la mère
தாய்


la sieste
குட்டித் தூக்கம்


le voisin
அண்டை வீட்டுக்காரர்


les nouveaux mariés
புதிதாகத் திருமணமானவர்கள்


le couple
ஜோடி


les parents (m. f.)
பெற்றோர்கள்


le partenaire
கூட்டாளி


la fête
கொண்டாட்டம்


les gens
மக்கள்


la mariée
திட்ட முன்வைப்பு


la file d'attente
வரிசை


la réception
வரவேற்பு


le rendez-vous
சந்திப்பு


les frères et sœurs
உடன்பிறப்புகள்


la sœur
சகோதரி


le fils
மகன்


le jumeau
இரட்டையர்


l'oncle (m.)
மாமா


le mariage
திருமணம்


la jeunesse
இளமை