விளையாட்டு - Sport


les acrobaties (f. pl.)
களரி பயிற்சி


l'aérobic (f.)
ஏரோபிக்ஸ் உடற்பயிற்சி


l'athlétisme (m.)
தடகளம்


le badminton
பூப்பந்தாட்டம்


l'équilibre (m.)
சமநிலை


la balle
பந்து


le base-ball
பேஸ்பால்


le basket-ball
கூடைப்பந்தாட்டம்


la boule de billard
பில்லியார்டு பந்து


le billard
பில்லியார்டுகள்


la boxe
குத்துச் சண்டை


le gant de boxe
குத்துச்சண்டை கையுறை


la gymnastique
காலிஸ்தனிக் உடற் பயிற்சி


le canoë
இலேசான படகு


la course automobile
கார் பந்தயம்


le catamaran
கட்டுமரம்


l'escalade (f.)
ஏறுதல்


le cricket
கிரிக்கெட்


le ski de fond
திறந்தவெளிப் பனிச்சறுக்கு


la coupe
கோப்பை


la défense
பாதுகாப்பு


l'haltère (m.)
சப்பளக்கட்டை


l'équitation (f.)
குதிரைச்சவாரி


l'exercice (m.)
உடற்பயிற்சி


le ballon e gymnastique
உடற்பயிற்சி பந்து


l'appareil d'exercice
உடற்பயிற்சி இயந்திரம்


l'escrime (f.)
வாள்வீச்சு


la palme
துடுப்பு


la pêche à la ligne
மீன்பிடி


la remise en forme
திடகாத்திரம்


le club de football
கால்பந்து கிளப்


le frisbee
ஃப்ரிஸ்பீ


le planeur
மிதவை வானூர்தி


le but
இலக்கு


le gardien de but
கோல்கீப்பர்


le club de golf
குழிப்பந்தாட்ட மன்றம்


la gymnastique
சீருடற்பயிற்சி


l'équilibre sur les mains
கையால் நிற்பது


le deltaplane
தொங்கு-மிதவை வானூர்தி


le saut en hauteur
உயரம் தாண்டுதல்


la course de chevaux
குதிரைப்பந்தயம்


la montgolfière
வெப்பக் காற்று பலூன்


la chasse
வேட்டை


le hockey sur glace
பனிக்கட்டி ஹாக்கி


le patin à glace
பனிச் சறுக்கு


le lancer du javelot
ஈட்டி எறிதல்


le jogging
மெது ஓட்டம்


le saut
குதித்தல்


le kayak
பனிக்கடற் படகு


le coup de pied
உதை


le gilet de sauvetage
காப்புச்சட்டை


le marathon
நெடுந்தூர ஓட்டப்போட்டி


les arts martiaux
தற்காப்புக் கலை


le mini-golf
சிறிய குழிப்பந்தாட்டம்


l'élan (m.)
உத்வேகம்


le parachute
பாராசூட்


le parapente
வான்சறுக்கு


la coureuse
ஓடுபவர்


la voile
பாய் மரத்துணி


le voilier
பாய்மரப் படகு


le voilier
பாய்மர கப்பல்


la forme physique
உருவம்


le cours de ski
பனிச் சறுக்குப் பயிற்சி திசை


la corde à sauter
கெந்துகயிறு


le snowboard
பனிப் பலகை


le snowboarder
பனிப்பலகை செலுத்துனர்


le sport
விளையாட்டு


le joueur de squash
ஸ்குவாஷ் வீரர்


la musculation
வலிமைப் பயிற்சி


le stretching
உடலை நீட்டிப் பயிற்சி எடுத்தல்


la planche de surf
அலை பலகை


le surfer
அலை பலகையைச் செலுத்துநர்


le surf
அலையாடல்


le tennis de table
டேபிள் டென்னிஸ்


la balle de tennis de table
டேபிள் டென்னிஸ் பந்து


la cible
இலக்கு


l'équipe (f.)
அணி


le tennis
டென்னிஸ்


la balle de tennis
டென்னிஸ் பந்து


le joueur de tennis
டென்னிஸ் வீரர்


la raquette de tennis
டென்னிஸ் மட்டை


le tapis roulant
ஓடுபொறி


le joueur de volley-ball
கைப்பந்து வீரர்


le ski nautique
நீர் சறுக்கு


le coup de sifflet
ஊதல்


le véliplanchiste
காற்று உலாவர்


la lutte
மல்யுத்தம்


le yoga
யோகாசனம்