Образовање - Vzdelanie


archeológia
археологија


atóm
атом


tabuľa
табла


výpočet
прорачун


kalkulačka
џепни рачунар


certifikát
диплома


krieda
креда


trieda
разред


kružidlo
шестар


kompas
компас


krajina
земља


kurz
курс


diplom
диплома


svetová strana
стране света


vzdelávanie
образовање


filter
филтер


vzorec
формула


zemepis
географија


gramatika
граматика


vedomosti
знање


jazyk
језик


vyučovanie
настава


knižnica
библиотека


literatúra
књижевност


matematika
математика


mikroskop
микроскоп


číslica
број


počet
број


tlak
притисак


hranol
призма


profesor
професор


pyramída
пирамида


rádioaktivita
радиоактивност


váhy
вага


kozmický priestor
космос


štatistika
статистика


štúdium
студије


slabika
слог


tabuľka
табела


preklad
превод


trojuholník
троугао


prehláska
умлаут


univerzita
универзитет


mapa sveta
карта света