Arsimimi - การศึกษา


โบราณคดี
boh-ran-ná′-ká′-dee
Arkeologjia


อะตอม
à′-dhawm
Atomi


กระดาน
grà′-dan
Tabela


การคำนวณ
gan-kam′-nuan
Llogaritja


เครื่องคิดเลข
krêuang-kít′-lâyk
Llogaritësi


ใบรับรอง
bai′-ráp′-rawng
Çertifikata


ชอล์ก
cháwk
Shkumësi


ชั้นเรียน
chán′-rian
Klasa


วงเวียน
wong′-wian
Kompasi


เข็มทิศ
kěm′-tít′
Busulla


ประเทศ
bhrà′-tâyt
Vendi


ชั้นเรียน
chán′-rian
Kursi


อนุปริญญา
à′-nóop′-rin′-ya
Diploma


ทิศทาง
tít′-tang
Drejtimi


การศึกษา
gan-sèuk′-sǎ
Arsimimi


ตัวกรอง
dhua-grawng
Filtri


สูตร
sòot
Formula


ภูมิศาสตร์
poo-mí′-sàt
Gjeografia


ไวยากรณ์
wai′-ya-gawn
Gramatika


ความรู้
kwam-róo
Dituria


ภาษา
pa-sǎ
Gjuha


การสอน
gan-sǎwn
Mësimi


ห้องสมุด
hâwng-sà′-mòot′
Biblioteka


วรรณคดี
wan′-ná′-ká′-dee
Literatura


คณิตศาสตร์
ká′-nít′-dhà′-sàt
Matematika


กล้องจุลทรรศน์
glâwng-joon′-tát′
Mikroskopi


จำนวน
jam′-nuan
Numri


ตัวเลข
dhua-lâyk
Numri


ความดัน
kwam-dan′
Presioni


ปริซึม
bhrì′-seum′
Prizmi


ศาสตราจารย์
sàt-sà′-dhra-jan
Profesori


ปิรามิด
bhì′-ra-mít′
Piramidale


กัมมันตภาพรังสี
gam′-man′-dhà′-pâp-rang′-sěe
Radioaktiviteti


เครื่องชั่งน้ำหนัก
krêuang-châng′-nám-nàk′
Shkallët


อวกาศ
à′-wá′-gàt
Hapësira


สถิติ
sà′-tì′-dhì′
Statistikat


การศึกษา
gan-sèuk′-sǎ
Studimet


พยางค์
pá′-yang
Rrokje


ตาราง
dha-rang
Tabela


การแปล
gan-bhlæ
Përkthimi


รูปสามเหลี่ยม
rôop-sǎm-lìam
Trekëndëshi


เครื่องหมายบนสระ
krêuang-mǎ-yóp′-nót′-rá′
Umlauti


มหาวิทยาลัย
má′-hǎ-wít′-tá′-ya-lai′
Universiteti


แผนที่โลก
pæ̌n-têe-lôk
Harta e botës