Koha - Time


alarm clock
Orë alarmi


ancient history
Histori e lashtë


antique
Antike


appointment book
Libër takimesh


autumn / fall
Vjeshta


break
Pushimi


calendar
Kalendari


century
Shekulli


clock
Ora


coffee break
Pushim kafeje


date
Data


digital clock
Ora digjitale


eclipse
Eklipsi


end
Fundi


future
Ardhmëria


history
Historia


hourglass
Orë xhami


middle ages
Mesjeta


month
Muaji


morning
Mëngjesi


past
E kaluara


pocket watch
Orë xhepi


punctuality
Saktësia


rush
Nxitimi


seasons
Stinët


spring
Pranvera


sundial
Orë diellore


sunrise
Agimi


sunset
Muzgu


time
Koha


time
Koha


waiting time
Koha e pritjes


weekend
Fundjava


year
Viti