Vera - ศาสนา


เทศกาลอีสเตอร์
tâyt-gan-èet-dhur̶
Velika noč


ไข่อีสเตอร์
kài′-èet-dhur̶
velikonočno jajce


นางฟ้า
nang-fá
angel


ระฆัง
rá′-kang′
zvonec


พระคัมภีร์ไบเบิ้ล
prá′-kam′-pee-bai′-bêr̶n
sveto pismo


บิชอป
bì′-châwp
škof


การสวดให้พร
gan-sùat-hâi′-pawn
blagoslov


พระพุทธศาสนา
prá′-póot′-tá′-sàt-sà′-nǎ
budizem


ศาสนาคริสต์
sàt-sà′-nǎ-krít′
krščanstvo


ของขวัญคริสต์มาส
kǎwng-kwǎn′-krít′-mât
božično darilo


ต้นคริสต์มาส
dhôn′-krít′-mât
božično drevo


โบสถ์
bòt
cerkev


โลงศพ
long-sòp′
krsta


การสร้าง
gan-sâng
stvaritev


ไม้กางเขน
mái′-gang-kǎyn
križ


ภูต
pôot
hudič


พระเจ้า
prá′-jâo′
bog


ศาสนาฮินดู
sàt-sà′-nǎ-hin′-doo
hinduizem


ศาสนาอิสลาม
sàt-sà′-nǎ-ìt′-sà′-lam
islam


ศาสนายูดาย
sàt-na-yoo-dai
judovstvo


การทำสมาธิ
gan-tam′-sà′-ma-tí′
meditacija


มัมมี่
mam′-mêe
mumija


ชาวมุสลิม
chao-móot′-sà′-lim′
musliman


สมเด็จพระสันตะปาปา
sǒm′-dèt′-prá′-sǎn′-dhà′-bha-bha
papež


การภาวนา
gan-pao-na
molitev


นักบวช
nák′-bùat
duhovnik


ศาสนา
sàt-sà′-nǎ
religija


การไปโบสน์
gan-bhai′-bòt
bogoslužje


สุเหร่ายิว
sòo′-rào′-yew′
sinagoga


วัด
wát′
tempelj


สุสาน
sòo′-sǎn
grobnica