Pojęcia abstrakcyjne - Апстрактни појмови


управа
uprava
administracja


реклама
reklama
reklama


стрелица
strelica
strzałka


забрана
zabrana
zakaz


каријера
karijera
kariera


средина
sredina
środek


избор
izbor
wybór


сарадња
saradnja
współpraca


боја
boja
kolor


контакт
kontakt
kontakt


опасност
opasnost
niebezpieczeństwo


љубавна изјава
ljubavna izjava
wyznanie miłości


пропадање
propadanje
zniszczenie


дефиниција
definicija
definicja


разлика
razlika
różnica


потешкоћа
poteškoća
trudność


правац
pravac
kierunek


откриће
otkriće
odkrycie


неред
nered
bezład


даљина
daljina
dal


удаљеност
udaljenost
odległość


разноврсност
raznovrsnost
różnorodność


труд
trud
wysiłek


истраживање
istraživanje
badanie


пад
pad
upadek


снага
snaga
siła


мирис
miris
zapach


слобода
sloboda
wolność


дух
duh
duch


половина
polovina
pół


висина
visina
wysokość


помоћ
pomoć
pomoc


скровиште
skrovište
kryjówka


домовина
domovina
ojczyzna


чистоћа
čistoća
higiena


идеја
ideja
pomysł


илузија
iluzija
iluzja


машта
mašta
wyobraźnia


интелигенција
inteligencija
inteligencja


позивница
pozivnica
zaproszenie


правда
pravda
sprawiedliwość


светлост
svetlost
światło


поглед
pogled
spojrzenie


губитак
gubitak
strata


повећање
povećanje
powiększenie


грешка
greška
błąd


убиство
ubistvo
morderstwo


нација
nacija
naród


новост
novost
nowość


могућност
mogućnost
opcja


стрпљење
strpljenje
cierpliwość


планирање
planiranje
planowanie


проблем
problem
problem


заштита
zaštita
ochrona


рефлексија
refleksija
odbicie


република
republika
republika


ризик
rizik
ryzyko


безбедност
bezbednost
bezpieczeństwo


тајна
tajna
tajemnica


пол
pol
płeć


сенка
senka
cień


величина
veličina
rozmiar


солидарност
solidarnost
solidarność


успех
uspeh
sukces


подршка
podrška
wsparcie


традиција
tradicija
tradycja


тежина
težina
waga