ਦਫ਼ਤਰ - ოფისი


ბურთულიანი ავტოკალამი
burt’uliani avtokalami
ਬੈਲ ਪੈੱਨ


შესვენება
shesveneba
ਛੁੱਟੀ


პორტფელი
portp’eli
ਬ੍ਰੀਫਕੇਸ


ფერადი ფანქარი
p’eradi p’ank’ari
ਰੰਗ ਵਾਲੀ ਪੈਂਸਿਲ


კონფერენცია
konp’erents’ia
ਸੰਮੇਲਨ


საკონფერენციო დარბაზი
sakonp’erents’io darbazi
ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਕਮਰਾ


ასლი
asli
ਕਾਪੀ


კატალოგი
katalogi
ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ


საქაღალდე
sak’aghalde
ਫਾਈਲ


საკანცელარიო კარადა
sakants’elario karada
ਫਾਇਲਿੰਗ ਕੈਬਨਿਟ


ავტოკალამი
avtokalami
ਫਾਊਂਟੇਨ ਪੈੱਨ


შემომავალი კორესპონდენციის ყუთი
shemomavali korespondents’iis qut’i
ਲੈਟਰ ਟ੍ਰੇਅ


მარკერი
markeri
ਮਾਰਕਰ


რვეული
rveuli
ਨੋਟਬੁੱਕ


ბლოკნოტი
bloknoti
ਨੋਟਪੈਡ


ოფისი
op’isi
ਦਫ਼ਤਰ


ოფისის სავარძელი
op’isis savardzeli
ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ


საზეგანაკვეთო
sazeganakvet’o
ਓਵਰ ਟਾਈਮ


ქაღალდის სამაგრი
k’aghaldis samagri
ਪੇਪਰ ਕਲਿੱਪ


ფანქარი
p’ank’ari
ਪੈਂਸਿਲ


სახვრეტელა
sakhvretela
ਪੰਚ


სეიფი
seip’i
ਤਿਜੋਰੀ


სათლელი
sat’leli
ਸ਼ਾਰਪਨਰ


დაქუცმაცებული ქარალდი
dak’uts’mats’ebuli k’araldi
ਕਤਰੇ ਹੋਏ ਕਾਗਜ਼


ქაღალდის გამანადგურებელი
k’aghaldis gamanadgurebeli
ਸ਼੍ਰੈਡਰ


ქაღალდის სპირალის ფორმის ასაკინძი
k’aghaldis spiralis p’ormis asakindzi
ਸਪਾਇਰਲ ਬਾਇੰਡਿੰਗ


სამაგრი
samagri
ਸਟੇਪਲ


სტეპლერი
stepleri
ਸਟੇਪਲਰ


საბეჭდი მანქანა
sabechdi mank’ana
ਟਾਈਪਰਾਈਟਰ


სამუშაო ადგილი
samushao adgili
ਵਰਕ ਸਟੇਸ਼ਨ