उपकरण - ናውቲ: መሳርሒ


መልህቅ
melihik’i
नांगर


መተርኣስ ናይ ዝቅጥቀጥ ሓጺን
meteri’asi nayi zik’it’ik’et’i ḥats’īni
ऐरण


መላጸ:ላማ
melats’e:lama
पाते


ሰሌዳ:ጣውላ:ኣማከርቲ ሽማግለ:
selēda:t’awila:amakeritī shimagile:
मंडळ


ብሎኒ:ተሰጋጥ:ዓለባ:ውንጫፈ
bilonī:tesegat’i:‘aleba:winich’afe
खिळा


መክፈት ጥርሙስ
mekifeti t’irimusi
बाटली उघडण्याचे साधन


መኮስተር:ዓይነት ተክሊ
mekositeri:‘ayineti tekilī
झाडू


ኣስፋስላ:መልከዪ
asifasila:melikeyī
ब्रश


ሳንኬሎ
sanikēlo
बादली


መጋዝ
megazi
एक प्रकारची करवत


መቅደዲ ታኒካ
mek’idedī tanīka
डबा उघडण्याचे साधन


ሰንሰለት
seniseleti
साखळी


ሰንሰለታዊ መጋዝ
seniseletawī megazi
एक प्रकारचे साधन


ቡንታ:መጽረቢ ዕንጸይቲ:መንደል
bunita:mets’irebī ‘inits’eyitī:menideli
छिन्नी


ሸረር ዝብል በሊሕ መጋዝ
shereri zibili belīḥi megazi
गोलाकार करवतीचे पाते


መንደል:ትራፓኖ:መኩዓቲ ማሽን
menideli:tirapano:meku‘atī mashini
ड्रिल मशीन


መጉሓፊ
meguḥafī
कचरा पेटी


ካርትሽ መስተይ ማይ ናይ ጀርዲን
karitishi mesiteyi mayi nayi jeridīni
बागेतील नळी


መፋሕፍሒ:መፍሓቂ
mefaḥifiḥī:mefiḥak’ī
खवणी


ማርቴሎ:መዶሻ
maritēlo:medosha
हातोडा


መላገቢ ናይ ማዕጾ
melagebī nayi ma‘its’o
बिजागर


ዓንቃሪቦ:ጋንሾ:ማዕጺድ:መንጠልጠሊ
‘anik’arībo:ganisho:ma‘its’īdi:menit’elit’elī
हुक


ተተካሊ መሳልል
tetekalī mesalili
शिडी


ፊደላዊት ሚዛን
fīdelawīti mīzani
पत्र प्रमाण


ካላሜታ
kalamēta
लोहचुंबक


ጭቃ መንደቅ:ዓይነት ኣጽዋር:መውቀጢ
ch’ik’a menidek’i:‘ayineti ats’iwari:mewik’et’ī
लहान तोफ


መስማር
mesimari
नख


መርፍእ
merifi’i
सुई


መርበብ
meribebi
जाळे


ዳዶ ናይ ብሎኒ
dado nayi bilonī
अक्रोड


ሰኣልቲ ዝጥቀሙሉ መሳርሒ ናይ ሕብርታት
se’alitī zit’ik’emulu mesariḥī nayi ḥibiritati
पॅलेट - चाकू


ፍርናሽ ሓሰር
firinashi ḥaseri
चटई


መስአ
mesi’ā
पिचफोर्क


ነዳፊ:ወጣኒ
nedafī:wet’anī
रंधा


ፒንሳ
pīnisa
पक्कड


ዓረብያ ኢድ
‘arebiya īdi
हातांद्वारे वापरायचा छकडा


ራስትሬሎ: መግፈፊ ሓሰር ን ሳዕርን ወይ ርስሓት
rasitirēlo: megifefī ḥaseri ni sa‘irini weyi risiḥati
दंताळे


ምጽጋን
mits’igani
दुरुस्ती


ገመድ
gemedi
दोर


መስመር
mesimeri
राजा


መጋዝ
megazi
करवत


መቐስ
meḵ’esi
कात्री


ቪተ
vīte
स्क्रू


ካቻቪተ
kachavīte
पेचकस


መስፈይ ክዳን ፈትሊ
mesifeyi kidani fetilī
शिवणकाम धागा


ባዴላ
badēla
फावडे


ፈታሊት መንኮርኮር
fetalīti menikorikori
हातमाग चाक


ሞላ
mola
आवर्त स्प्रिंग


ቁኒን
k’unīni
रीळ


ሓጺን ዝውሽጡ ገመድ
ḥats’īni ziwishit’u gemedi
स्टील केबल


ሜትሮ
mētiro
फीत


ፈትሊ
fetilī
दोरा


መሳርሒ
mesariḥī
साधन


ሳጹን መሳርሒ
sats’uni mesariḥī
साधनपेटी


ማንካ ነዳቃይ
manika nedak’ayi
थापी


ወረጦ
weret’o
छोटा चिमटा


ፋቸታ
facheta
पक्कड


መሳርሒ መልሓሚ ወይ ፋጉሮ
mesariḥī meliḥamī weyi faguro
जोडणी उपकरणे


ናይ ኢድ ዓረብያ
nayi īdi ‘arebiya
एकचाकी ढकलगाडी


ስልኪ
silikī
वायर


ርሺ
rishī
लाकूड चिप


መፍትሕ እንግሊዝ
mefitiḥi inigilīzi
मुरगळणे