Kariuomenė - Military


aircraft carrier
lėktuvnešis


ammunition
šaudmenys


armor
šarvai


army
kariuomenė


arrest
suėmimas


atomic bomb
atominė bomba


attack
ataka


barbed wire
spygliuota viela


blast
sprogimas


bomb
bomba


cannon
patranka


cartridge
patronas


coat of arms
herbas


defense
gynyba


destruction
sunaikinimas


fight
kova


fighter-bomber
naikintuvas-bombonešis


gas mask
dujokaukė


guard
sargyba


hand grenade
rankinė granata


handcuffs
antrankiai


helmet
šalmas


march
žygis


medal
medalis


military
karinė technika


navy
laivynas


peace
taika


pilot
pilotas


pistol
pistoletas


revolver
revolveris


rifle
šautuvas


rocket
raketa


shooter
šaulys


shot
šūvis


soldier
karys


submarine
povandeninis laivas


surveillance
sekimas


sword
kardas


tank
tankas


uniform
uniforma


victory
pergalė


winner
nugalėtojas