Ambiente - Môi trường


nông nghiệp
l'agricoltura


ô nhiễm không khí
l'inquinamento atmosferico


tổ kiến
il formicaio


con kênh
il canale


bờ biển
la costa


lục địa
il continente


con lạch
il torrente


đập chắn nước
la diga


sa mạc
il deserto


cồn cát
la duna


đồng ruộng
il campo


rừng
la foresta


sông băng
il ghiacciaio


vùng đất hoang
la brughiera


hòn đảo
l'isola


rừng rậm (nhiệt đới)
la giungla


cảnh quan
il paesaggio


vùng núi
le montagne


công viên thiên nhiên
il parco naturale


đỉnh
il picco


đống
il cumulo


cuộc tuần hành phản đối
la marcia di protesta


tái chế
il riciclaggio


biển
il mare


khói
il fumo


vườn nho
il vigneto


núi lửa
il vulcano


chất thải (phế liệu)
i rifiuti


mực nước
il livello dell'acqua