Vocabolario

Ambiente» Môi trường

games images

nông nghiệp
l‘agricoltura

games images

ô nhiễm không khí
l‘inquinamento atmosferico

games images

tổ kiến
il formicaio

games images

con kênh
il canale

games images

bờ biển
la costa

games images

lục địa
il continente

games images

con lạch
il torrente

games images

đập chắn nước
la diga

games images

sa mạc
il deserto

games images

cồn cát
la duna

games images

đồng ruộng
il campo

games images

rừng
la foresta

games images

sông băng
il ghiacciaio

games images

vùng đất hoang
la brughiera

games images

hòn đảo
l‘isola

games images

rừng rậm (nhiệt đới)
la giungla

games images

cảnh quan
il paesaggio

games images

vùng núi
le montagne

games images

công viên thiên nhiên
il parco naturale

games images

đỉnh
il picco

games images

đống
il cumulo

games images

cuộc tuần hành phản đối
la marcia di protesta

games images

tái chế
il riciclaggio

games images

biển
il mare

games images

khói
il fumo

games images

vườn nho
il vigneto

games images

núi lửa
il vulcano

games images

chất thải (phế liệu)
i rifiuti

games images

mực nước
il livello dell‘acqua