खेल - 体育


杂技
zájì
कलाबाजी


健美操
jiànměi cāo
एरोबिक्स


田径
tiánjìng
एथलेटिक्स


羽毛球
yǔmáoqiú
बैडमिंटन


平衡
pínghéng
संतुलनqiú
गेंद


棒球
bàngqiú
बेसबॉल


篮球
lánqiú
बास्केटबॉल


台球
táiqiú
बिलियर्ड का गेंद


台球
táiqiú
बिलियर्ड्स


拳击
quánjí
मुक्केबाज़ी


拳击手套
quánjí shǒutào
मुक्केबाज़ी का दस्ताना


体操
tǐcāo
केलीस्थेनिक्स


独木舟
dú mùzhōu
डोंगी


赛车
sàichē
कार दौड़


双体船
shuāng tǐ chuán
कटमरैन


攀登
pāndēng
चढ़ाई


板球
bǎn qiú
क्रिकेट


越野滑雪
yuèyě huáxuě
क्रॉस कंट्री स्कीइंग


奖杯
jiǎngbēi
कप


防守
fángshǒu
रक्षा


哑铃
yǎlíng
डंबल


马术
mǎshù
घुड़सवार


锻炼
duànliàn
व्यायाम


健身球
jiànshēn qiú
व्यायाम गेंद


运动机
yùndòng jī
व्यायाम मशीन


击剑
jíjiàn
फेंसिंग


脚蹼
jiǎopǔ
पंख


钓鱼
diàoyú
मछली पकड़ना


健身
jiànshēn
फिटनेस


足球俱乐部
zúqiú jùlèbù
फुटबॉल क्लब


飞盘
fēipán
तश्तरी उछालने का खेल


滑翔机
huáxiángjī
ग्लाइडर


球门
qiúmén
गोल


守门员
shǒuményuán
गोलकीपर


高尔夫球棒杆
gāo'ěrfū qiú bàng gān
गोल्फ क्लब


体操
tǐcāo
जिमनास्टिक्स


手倒立
shǒu dàolì
हाथ के बल खड़ा रहना


滑翔机
huáxiángjī
हेंग ग्लाइडर


跳高
tiàogāo
ऊंची कूद


赛马
sàimǎ
घुड़ दौड़


热气球
rè qìqiú
गर्म हवा के गुब्बारे


狩猎
shòuliè
शिकार


冰球
bīngqiú
आइस हॉकी


溜冰鞋
liūbīng xié
बर्फ स्केट


标枪
biāoqiāng
भाला फेंक


慢跑
mànpǎo
जॉगिंगtiào
कूद


皮艇
pí tǐng
कश्ती


开球
kāi qiú
लात


救生衣
jiùshēngyī
लाइफ़ जैकेट


马拉松
mǎlāsōng
मैराथन


武术
wǔshù
मार्शल आर्ट


迷你高尔夫球场
mínǐ gāo'ěrfū qiúchǎng
मिनी गोल्फ


跳跃
tiàoyuè
गति


降落伞
jiàngluòsǎn
पैराशूट


滑翔伞
huáxiáng sǎn
पैराग्लाइडिंग


女跑步者
nǚ pǎobù zhě
धाविकाfān
पाल


帆船
fānchuán
सेलबोट


帆船
fānchuán
पालोंवाला जहाज़


状况
zhuàngkuàng
आकार


滑雪教程
huáxuě jiàochéng
स्की कोर्स


跳绳
tiàoshéng
कूदने की रस्सी


滑雪板
huáxuěbǎn
स्नोबोर्ड


滑雪板者
huáxuěbǎn zhě
स्नोबोर्डर


体育
tǐyù
खेल


壁球运动员
bìqiú yùndòngyuán
स्क्वैश खिलाड़ी


体力训练
tǐlì xùnliàn
शक्ति प्रशिक्षण


伸展
shēnzhǎn
तनन


冲浪板
chōnglàng bǎn
सर्फ़बोर्ड


冲浪者
chōnglàng zhě
सर्फर


冲浪
chōnglàng
सर्फिंग


乒乓球
pīngpāng qiú
टेबल टेनिस


乒乓球
pīngpāng qiú
टेबल टेनिस की गेंद


靶子
bǎzi
लक्ष्य


团队
tuánduì
टीम


网球
wǎngqiú
टेनिस


网球
wǎngqiú
टेनिस गेंद


网球运动员
wǎngqiú yùndòngyuán
टेनिस खिलाड़ी


网球拍
wǎngqiú pāi
टेनिस रैकेट


跑步机
pǎobù jī
ट्रेडमिल


排球运动员
páiqiú yùndòngyuán
वालीबाल खिलाड़ी


滑水
huá shuǐ
वॉटर स्की


哨子
shàozi
सीटी


风帆冲浪者
fēngfān chōnglàng zhě
विंड सर्फर


摔跤
shuāijiāo
कुश्ती


瑜伽
yújiā
योग