कला - ศิลปะ


เสียงปรบมือ
sǐang-bhròp′-meu
वाहवाही


ศิลปะ
sǐn′-lá′-bhà′
कला


การค้อมตัวลง
gan-káwm-dhua-long′
नमन


แปรง
bhræng
ब्रश


สมุดระบายสี
sà′-móot′-rá′-bai-sěe
रंग पुस्तिका


นักเต้น
nák′-dhên′
नर्तकी


การวาดภาพ
gan-wât-pâp
चित्रकारी


แกลเลอรี่
glæ-lur̶-rêe
गैलरी


หน้าต่างกระจก
nâ-dhàng-grà′-jòk′
कांच की खिड़की


กราฟฟิตี
gràf-fí′-dhee
भित्ति चित्र


หัตถกรรม
hàt′-tà′-gam′
हस्तशिल्प


งานโมเสก
ngan-moh-sàyk
मोज़ेक


จิตรกรรมฝาผนัง
jìt′-rók′-rawn-má′-fǎ-pà′-nang′
भित्ति - चित्र


พิพิธภัณฑ์
pí′-pít′-tá′-pan′
संग्रहालय


การแสดง
gan-sà′-dæng
प्रदर्शन


ภาพ
pâp
चित्र


บทกวี
bòt′-gà′-wee
कविता


ประติมากรรม
bhrà′-dhì′-ma-gam′
मूर्तिकला


เพลง
playng
गीत


อนุเสาวรีย์
à′-nóo′-sǎo′-wá′-ree
प्रतिमा


สีน้ำ
sěe-nám
आबरंग