पशु - สัตว์


สุนัขเยอรมันเช็ปเปิร์ด
sòo′-nák′-yur̶n-man′-chép′-bhèr̶t
जर्मन शेपर्ड


สัตว์
sàt′
पशु


จะงอยปาก
jà′-ngawy-bhàk
चोंच


ตัวบีเวอร์
dhua-bee-wur̶
ऊदबिलाव


กัด
gàt′
काटना


หมูป่า
mǒo-bhà
सूअर


กรง
grong′
पिंजरा


ลูกวัว
lôok-wua
बछड़ा


แมว
mæo
बिल्ली


ลูกไก่
lôok-gài′
चूजा


ไก่
gài′
मुर्गी


กวาง
gwang
हिरन


สุนัข
sòo′-nák′
कुत्ता


โลมา
loh-ma
डॉलफिन


เป็ด
bhèt′
बतख


นกอินทรี
nók′-in′-see
चील


ขนนก
kǒn′-nók′
पंख


นกกระเรียน
nók′-grà′-rian
मराल


ลูกม้า
lôok-má
बछेड़ा


อาหารสัตว์
a-hǎn-sàt′
भोजन


สุนัขจิ้งจอก
sòo′-nák′-jîng′-jàwk
लोमड़ी


แพะ
pǽ′
बकरी


ห่าน
hàn
बतख


กระต่าย
grà′-dhài
खरगोश


แม่ไก่
mæ̂-gài′
मुर्गी


นกกระสา
nók′-grà′-sǎ
बगला


เขาสัตว์
kǎo′-sàt′
सींग


เกือกม้า
gèuak-má
घोड़े की नाल


ลูกแกะ
lôok-gæ̀′
मेमना


เชือกจูงสุนัข
chêuak-joong-sòo′-nák′
पट्टा


กุ้งก้ามกราม
gôong′-gâm-gram
लॉबस्टर


การรักสัตว์
gan-rák′-sàt′
पशुओं से प्यार


ลิง
ling′
बंदर


ตระกร้อครอบปาก
dhrà′-grâwk-râwp-bhàk
थूथन


รัง
rang′
घोंसला


นกฮูก
nók′-hôok
उल्लू


นกแก้ว
nók′-gæ̂o
तोता


นกยูง
nók′-yoong
मोर


นกกระทุง
nók′-grà′-toong′
हवासील


นกเพนกวิน
nók′-payn-gwin′
पेंगुइन


สัตว์เลี้ยง
sàt′-líang
पालतू


นกพิราบ
nók′-pí′-râp
कबूतर


กระต่าย
grà′-dhài
खरगोश


ไก่โต้ง
gài′-dhông
मुर्गा


สิงโตทะเล
sǐng′-dhoh-tá′-lay
जलव्याघ्र


นกนางนวล
nók′-nang-nuan
गंगा - चिल्ली


แมวน้ำ
mæo-nám
सील


แกะ
gæ̀′
भेड़


งู
ngoo
साँप


นกกระสา
nók′-grà′-sǎ
सारस


หงส์
hǒng′
हंस


ปลาเทราท์
bhla-tay-ra
ट्राउट


ไก่งวง
gài′-nguang
टर्की


เต่า
dhào′
कछुआ


อีแร้ง
ee-rǽng
गिद्ध


หมาป่า
mǎ-bhà
भेड़िया