Religioon - ศาสนา


เทศกาลอีสเตอร์
tâyt-gan-èet-dhur̶
lihavõtted


ไข่อีสเตอร์
kài′-èet-dhur̶
lihavõttemuna


นางฟ้า
nang-fá
ingel


ระฆัง
rá′-kang′
kell


พระคัมภีร์ไบเบิ้ล
prá′-kam′-pee-bai′-bêr̶n
piibel


บิชอป
bì′-châwp
piiskop


การสวดให้พร
gan-sùat-hâi′-pawn
õnnistamine


พระพุทธศาสนา
prá′-póot′-tá′-sàt-sà′-nǎ
budism


ศาสนาคริสต์
sàt-sà′-nǎ-krít′
ristiusk


ของขวัญคริสต์มาส
kǎwng-kwǎn′-krít′-mât
jõulukink


ต้นคริสต์มาส
dhôn′-krít′-mât
jõulupuu


โบสถ์
bòt
kirik


โลงศพ
long-sòp′
surnukirst


การสร้าง
gan-sâng
loomine


ไม้กางเขน
mái′-gang-kǎyn
krutsifiks


ภูต
pôot
kurat


พระเจ้า
prá′-jâo′
jumal


ศาสนาฮินดู
sàt-sà′-nǎ-hin′-doo
hinduism


ศาสนาอิสลาม
sàt-sà′-nǎ-ìt′-sà′-lam
islam


ศาสนายูดาย
sàt-na-yoo-dai
judaism


การทำสมาธิ
gan-tam′-sà′-ma-tí′
meditatsioon


มัมมี่
mam′-mêe
muumia


ชาวมุสลิม
chao-móot′-sà′-lim′
muslim


สมเด็จพระสันตะปาปา
sǒm′-dèt′-prá′-sǎn′-dhà′-bha-bha
paavst


การภาวนา
gan-pao-na
palve


นักบวช
nák′-bùat
preester


ศาสนา
sàt-sà′-nǎ
religioon


การไปโบสน์
gan-bhai′-bòt
jumalateenistus


สุเหร่ายิว
sòo′-rào′-yew′
sünagoog


วัด
wát′
tempel


สุสาน
sòo′-sǎn
haud