Abstract terms - Termes abstractes


l'administració
administration


la publicitat
advertising


la fletxa
arrow


la prohibició
ban


la cursa
career


el centre
center


l'elecció
choice


la col·laboració
collaboration


el color
color


el contacte
contact


el perill
danger


la declaració d'amor
declaration of love


el deteriorament
decline


la definició
definition


la diferència
difference


la dificultat
difficulty


la direcció
direction


el descobriment
discovery


el desordre
disorder


la distància
distance


la distància
distance


la diversitat
diversity


l'esforç
effort


l'exploració
exploration


la caiguda
fall


la força
force


la fragància
fragrance


la llibertat
freedom


el fantasma
ghost


la meitat
half


l'altura
height


l'ajuda
help


l'amagatall
hiding place


la pàtria
homeland


la neteja
hygiene


la idea
idea


la il·lusió
illusion


la imaginació
imagination


la intel·ligència
intelligence


la invitació
invitation


la justícia
justice


la llum
light


la mirada
look


la pèrdua
loss


l'augment
magnification


l'error
mistake


l'assassinat
murder


la nació
nation


la novetat
novelty


l'opció
option


la paciència
patience


la planificació
planning


el problema
problem


la protecció
protection


la reflexió
reflection


la república
republic


el risc
risk


la seguretat
safety


el secret
secret


el sexe
sex


l'ombra
shadow


la mida
size


la solidaritat
solidarity


l'èxit
success


el suport
support


la tradició
tradition


el pes
weight