Education - Educació


l'arqueologia
archeology


l'àtom
atom


la pissarra
board


el càlcul
calculation


la calculadora
calculator


el certificat
certificate


el guix
chalk


la classe
class


el compàs
compass


la brúixola
compass


el país
country


el curs
course


el diploma
diploma


la direcció
direction


la formació
education


el filtre
filter


la fórmula
formula


la geografia
geography


la gramàtica
grammar


el coneixement
knowledge


la llengua
language


la lliçó
lesson


la biblioteca
library


la literatura
literature


les matemàtiques
mathematics


el microscopi
microscope


el nombre
number


el número
number


la pressió
pressure


el prisma
prism


el professor
professor


la piràmide
pyramid


la radioactivitat
radioactivity


la balança
scales


l'espai
space


l'estadística
statistics


l'estudi
studies


la síl·laba
syllable


la taula
table


la traducció
translation


el triangle
triangle


la dièresi
umlaut


la universitat
university


el mapa del món
world map