Tools - Eines


l'àncora
anchor


l'enclusa
anvil


la fulla
blade


la taula
board


el cargol
bolt


l'obreampolles
bottle opener


l'escombra
broom


el raspall
brush


la galleda
bucket


la serra circular
buzz saw


l'obrellaunes
can opener


la cadena
chain


la serra mecànica
chainsaw


el cisell
chisel


la fulla de serra circular
circular saw blade


el trepant
drill machine


el recollidor
dustpan


la mànega de jardí
garden hose


el ratllador
grater


el martell
hammer


la frontissa
hinge


el ganxo
hook


l'escala de mà
ladder


el pesacartes
letter scale


l'imant
magnet


la paleta
hawk


el clau
nail


l'agulla
needle


la xarxa
network


la femella
nut


l'espàtula
palette-knife


el palet
pallet


la forca
pitchfork


el ribot
planer


les alicates
pliers


el carretó
pushcart


el rasclet
rake


la reparació
repair


la corda
rope


el regle
ruler


la serra
saw


les tisores
scissors


el cargol
screw


el tornavís
screwdriver


el fil de cosir
sewing thread


la pala
shovel


la filosa
spinning wheel


la molla
spiral spring


la bobina
spool


el cable d'acer
steel cable


la cinta adhesiva
tape


el fil
thread


l'eina
tool


la caixa d'eines
toolbox


la plana
trowel


les pinces
tweezers


el cargol de banc
vise


l'aparell de soldadura
welding equipment


el carretó
wheelbarrow


el filferro / cable
wire


l'encenall de fusta
wood chip


la clau anglesa
wrench