Εκπαίδευση - 教育


考古学
kǎogǔ xué
η αρχαιολογία


原子
yuánzǐ
το άτομο


黑板
hēibǎn
ο πίνακας


计算
jìsuàn
ο υπολογισμός


计算器
jìsuàn qì
η αριθμομηχανή


证书
zhèngshū
το πιστοποιητικό


粉笔
fěnbǐ
η κιμωλίαbān
η τάξη


圆规
yuánguī
ο διαβήτης


指南针
zhǐnánzhēn
η πυξίδα


国家
guójiā
η χώρα


课程
kèchéng
η σειρά μαθημάτων


文凭
wénpíng
το δίπλωμα


方位
fāngwèi
η κατεύθυνση


教育
jiàoyù
η εκπαίδευση


滤色器
lǜ sè qì
το φίλτρο


公式
gōngshì
ο τύπος


地理
dìlǐ
η γεωγραφία


语法
yǔfǎ
η γραμματική


知识
zhīshì
η γνώση


语言
yǔyán
η γλώσσα


课程
kèchéng
το μάθημα


图书馆
túshū guǎn
η βιβλιοθήκη


文献
wénxiàn
η λογοτεχνία


数学
shùxué
τα μαθηματικά


显微镜
xiǎnwéijìng
το μικροσκόπιο


数字
shùzì
ο αριθμός


号码
hàomǎ
ο αριθμός


压力
yālì
η πίεση


棱镜
léngjìng
το πρίσμα


教授
jiàoshòu
ο καθηγητής


金字塔
jīnzìtǎ
η πυραμίδα


放射性
fàngshèxìng
η ραδιενέργειαchēng
οι κλίμακες


空间
kōngjiān
το διάστημα


统计
tǒngjì
τα στατιστικά στοιχεία


研究
yánjiū
οι μελέτες


音节
yīnjié
η συλλαβήbiǎo
ο πίνακας


翻译
fānyì
η μετάφραση


三角形
sānjiǎoxíng
το τρίγωνο


变音
biàn yīn
η διαλυτικά


大学
dàxué
το πανεπιστήμιο


世界地图
shìjiè dìtú
ο παγκόσμιος χάρτης