Γραφείο - ቤት ጽሕፈት


ቦል ፔን
boli pēni
το στυλό


ዕረፍቲ
‘irefitī
το διάλειμμα


ባሊጃ-መሰል መትሓዚ
balīja-meseli metiḥazī
ο χαρτοφύλακας


ሕብሪ ርሳስ
ḥibirī risasi
το χρωματιστό μολύβι


አኬባ:ዋዕላ:ዘተ
ākēba:wa‘ila:zete
το συνέδριο


ኣዳራሽ መአከቢ
adarashi me’ākebī
η αίθουσα συσκέψεων


ቅዳሕ:ድቃል:ግልባጥ
k’idaḥi:dik’ali:gilibat’i
το αντίγραφο


መሐበሪ:መምርሑ
meḥāberī:memiriḥu
ο κατάλογος


ማህደር መትህሓዚ ወረቀት:መብረድ:መስርዕ
mahideri metihiḥazī werek’eti:mebiredi:mesiri‘i
το αρχείο


ከብሒ ፋይላት
kebiḥī fayilati
η αρχειοθήκη


ቀለም ዝምላእ ብርዒ
k’elemi zimila’i biri‘ī
η πένα


መቀመጢ ደብዳቤታት ወይ ወረቃቅቲ
mek’emet’ī debidabētati weyi werek’ak’itī
ο δίσκος εγγράφων


ቻርኮል
charikoli
ο μαρκαδόρος


መዛካከሪ ዝጸሓፈሉ ንኡስ-ጥራዝ
mezakakerī zits’eḥafelu ni’usi-t’irazi
το καρνέ


መዛካከሪ ዝጸሓፈሉ ንቑመት ዝግንጸል ጥራዝ
mezakakerī zits’eḥafelu niḵ’umeti ziginits’eli t’irazi
το σημειωματάριο


ቤት ጽሕፈት
bēti ts’iḥifeti
το γραφείο


ናይ ቤት-ጽሕፈት ሰድያ
nayi bēti-ts’iḥifeti sediya
η καρέκλα γραφείου


ተወሰኽቲ ሰዓታት
teweseẖitī se‘atati
η υπερωριακή εργασία


መቀርቀሪ ወረቀት
mek’erik’erī werek’eti
ο συνδετήρας


ርሳስ
risasi
το μολύβι


ንመንኮሊ ወረቀት ዝጠቅም መሳርሒ
nimenikolī werek’eti zit’ek’imi mesariḥī
η διατρητική μηχανή


ካሳ:ከብሒ:ዕቁብ:ውሑስ:ጥንቁቅ:ርጉጽ
kasa:kebiḥī:‘ik’ubi:wiḥusi:t’inik’uk’i:riguts’i
το χρηματοκιβώτιο


መጽረቢ
mets’irebī
η ξύστρα


ዝተቆራረጸ ወረቃቅቲ
zitek’orarets’e werek’ak’itī
το τεμαχισμένο έγγραφο


መቁረጺ ወረቀት
mek’urets’ī werek’eti
ο τεμαχιστής


ሽቦኣዊ መጠርነፊ ወረቃቅቲ
shibo’awī met’erinefī werek’ak’itī
το δέσιμο με σπιράλ


ስልኪ መጣበቂ ወረቀት
silikī met’abek’ī werek’eti
ο συνδετήρας σύρτη


መጣበቂ ወረቀት ማሽን
met’abek’ī werek’eti mashini
το συρραπτικό


ጻሓፊት ማሽን
ts’aḥafīti mashini
η γραφομηχανή


መደበር ዕዮ
medeberi ‘iyo
ο σταθμός εργασίας