Εκπαίδευση - Vzdelanie


archeológia
η αρχαιολογία


atóm
το άτομο


tabuľa
ο πίνακας


výpočet
ο υπολογισμός


kalkulačka
η αριθμομηχανή


certifikát
το πιστοποιητικό


krieda
η κιμωλία


trieda
η τάξη


kružidlo
ο διαβήτης


kompas
η πυξίδα


krajina
η χώρα


kurz
η σειρά μαθημάτων


diplom
το δίπλωμα


svetová strana
η κατεύθυνση


vzdelávanie
η εκπαίδευση


filter
το φίλτρο


vzorec
ο τύπος


zemepis
η γεωγραφία


gramatika
η γραμματική


vedomosti
η γνώση


jazyk
η γλώσσα


vyučovanie
το μάθημα


knižnica
η βιβλιοθήκη


literatúra
η λογοτεχνία


matematika
τα μαθηματικά


mikroskop
το μικροσκόπιο


číslica
ο αριθμός


počet
ο αριθμός


tlak
η πίεση


hranol
το πρίσμα


profesor
ο καθηγητής


pyramída
η πυραμίδα


rádioaktivita
η ραδιενέργεια


váhy
οι κλίμακες


kozmický priestor
το διάστημα


štatistika
τα στατιστικά στοιχεία


štúdium
οι μελέτες


slabika
η συλλαβή


tabuľka
ο πίνακας


preklad
η μετάφραση


trojuholník
το τρίγωνο


prehláska
η διαλυτικά


univerzita
το πανεπιστήμιο


mapa sveta
ο παγκόσμιος χάρτης