Οικονομικά - 재정


현금 지급기
hyeongeum jigeubgi
το ΜΑΣ/ ΑΤΜ


계좌
gyejwa
ο λογαριασμός


은행
eunhaeng
η τράπεζα


지폐
jipye
το χαρτονόμισμα


수표
supyo
η επιταγή


체크 아웃
chekeu aus
το ταμείο


동전
dongjeon
το νόμισμα


화폐
hwapye
το νόμισμα


다이아몬드
daiamondeu
το διαμάντι


달러
dalleo
το δολάριο


기부
gibu
η δωρεά /χορηγία


유로
yulo
το ευρώ


환율
hwan-yul
η συναλλαγματική ισοτιμίαgeum
ο χρυσός


사치
sachi
η πολυτέλεια


시세
sise
η τιμή αγοράς


회원
hoewon
η ιδιότητα μέλουςdon
τα χρήματα


비율
biyul
το ποσοστό επί τοις εκατό


돼지 저금통
dwaeji jeogeumtong
ο κουμπαράς


가격표
gagyeogpyo
το τίμημα


지갑
jigab
το πορτοφόλι


영수증
yeongsujeung
η απόδειξη


증권 거래소
jeung-gwon geolaeso
το χρηματιστήριο


무역
muyeog
το εμπόριο


보물
bomul
ο θησαυρός


지갑
jigab
το πορτοφόλι


부유함
buyuham
ο πλούτος