Vzdělání - Education


archeology
archeologie


atom
atom


board
tabule


calculation
výpočet


calculator
kalkulačka


certificate
certifikát


chalk
křída


class
třída


compass
kružítko


compass
kompas


country
země


course
kurz


diploma
diplom


direction
směr


education
vzdělání


filter
filtr


formula
vzorec


geography
zeměpis


grammar
gramatika


knowledge
znalosti


language
jazyk


lesson
vyučování


library
knihovna


literature
literatura


mathematics
matematika


microscope
mikroskop


number
číslo


number
číslo


pressure
tlak


prism
hranol


professor
profesor


pyramid
pyramida


radioactivity
radioaktivita


scales
váhy


space
vesmír


statistics
statistika


studies
studium


syllable
slabika


table
tabulka


translation
překlad


triangle
trojúhelník


umlaut
přehláska


university
univerzita


world map
mapa světa