Grad - Город


аэропорт
aeroport
aerodrom


жилой дом
zhiloy dom
stambena zgrada


скамья
skam'ya
klupa


крупный город
krupnyy gorod
velegrad


велосипедная дорожка
velosipednaya dorozhka
biciklistička staza


пристань для яхт / марина
pristan' dlya yakht / marina
luka


столица
stolitsa
glavni grad


куранты
kuranty
zvonca


кладбище
kladbishche
groblje


кинотеатр
kinoteatr
kino


город
gorod
grad


карта города
karta goroda
plan grada


преступность
prestupnost'
kriminalitet


демонстрация
demonstratsiya
demonstracije


ярмарка
yarmarka
sajam


пожарная команда
pozharnaya komanda
vatrogasci


фонтан
fontan
fontana


мусор
musor
smeće


порт
port
luka


гостиница
gostinitsa
hotel


гидрант
gidrant
hidrant


символ (города)
simvol (goroda)
znamenitost


почтовый ящик
pochtovyy yashchik
poštansko sanduče


соседство
sosedstvo
susjedstvo


неоновое освещение
neonovoye osveshcheniye
neonsko svjetlo


ночной клуб
nochnoy klub
noćni klub


старый город
staryy gorod
stari grad


опера
opera
opera


парк
park
park


скамейка в парке
skameyka v parke
klupa u parku


автостоянка
avtostoyanka
parking


телефонная будка
telefonnaya budka
telefonska govornica


почтовый индекс
pochtovyy indeks
poštanski broj


тюрьма
tyur'ma
zatvor


паб
pab
kafana


достопримечательности
dostoprimechatel'nosti
znamenitosti


скайлайн
skaylayn
linija horizonta


уличный фонарь
ulichnyy fonar'
ulična svjetiljka


туристическое бюро
turisticheskoye byuro
turistička agencija


башня
bashnya
kula


туннель
tunnel'
tunel


транспортное средство
transportnoye sredstvo
vozilo


деревня
derevnya
selo


водонапорная башня
vodonapornaya bashnya
vodeni toranj