Komunikacija - Komunikacija


adresa
adresa


abeceda
abeceda


telefonska tajnica
telefonska sekretarica


antena
antena


poziv
poziv


kompakti disk
kompakt disk


komunikacija
komunikacija


povjerljivost
povjerljivost


priključak
priključak


rasprava
rasprava


e-mail
e-mail


zabava
zabava


žurna dostava
hitna pošiljka


faks
telefaks


filmska industrija
filmska industrija


pismo
pismo


pozdrav
pozdravljanje


pozdrav
pozdrav


čestitka
čestitka


slušalice
slušalice


ikona
ikona


informacija
informacija


internet
internet


intervju
intervju


tipkovnica
tastatura


slovo
slovo


pismo
pismo


časopis
časopis


medij
medij


mikrofon
mikrofon


mobilni telefon
mobilni telefon


modem
modem


monitor
monitor


podložak za mišа
podloga za mišа


novost
vijest


novine
novine


buka
buka


bilježnik
bilješka


cedulja
cedulja


javna telefonska govornica
telefonska govornica


fotografija
fotografija


foto-album
foto-album


razglednica
razglednica


poštanski sandučić
poštansko sanduče


radio
radio


slušalica
slušalica


daljinski upravljač
daljinski upravljač


satelit
satelit


ekran
ekran


znak
znak


potpis
potpis


pametni telefon
smartfon


zvučnik
zvučnik


poštanska markica
poštanska marka


papir za pisma
papir za pisma


telefonski poziv
telefonski poziv


telefonski razgovor
telefonski razgovor


televizijska kamera
televizijska kamera


tekst
tekst


televizor
televizor


video kazeta
video kaseta


voki toki
voki- toki


internetska stranica
internetska stranica


riječ
riječ