Изкуства - ศิลปะ


เสียงปรบมือ
sǐang-bhròp′-meu
аплодисменти


ศิลปะ
sǐn′-lá′-bhà′
изкуство


การค้อมตัวลง
gan-káwm-dhua-long′
поклон


แปรง
bhræng
четка


สมุดระบายสี
sà′-móot′-rá′-bai-sěe
книжка за оцветяване


นักเต้น
nák′-dhên′
танцьор


การวาดภาพ
gan-wât-pâp
рисунка


แกลเลอรี่
glæ-lur̶-rêe
галерия


หน้าต่างกระจก
nâ-dhàng-grà′-jòk′
прозорец


กราฟฟิตี
gràf-fí′-dhee
графити


หัตถกรรม
hàt′-tà′-gam′
сръчност


งานโมเสก
ngan-moh-sàyk
мозайка


จิตรกรรมฝาผนัง
jìt′-rók′-rawn-má′-fǎ-pà′-nang′
фреска


พิพิธภัณฑ์
pí′-pít′-tá′-pan′
музей


การแสดง
gan-sà′-dæng
изпълнение


ภาพ
pâp
картина


บทกวี
bòt′-gà′-wee
стихотворение


ประติมากรรม
bhrà′-dhì′-ma-gam′
скулптура


เพลง
playng
песен


อนุเสาวรีย์
à′-nóo′-sǎo′-wá′-ree
статуя


สีน้ำ
sěe-nám
водни бои