Речник

Изкуства» ศิลปะ

games images

เสียงปรบมือ
sǐang-bhròp′-meu
аплодисменти

games images

ศิลปะ
sǐn′-lá′-bhà′
изкуство

games images

การค้อมตัวลง
gan-káwm-dhua-long′
поклон

games images

แปรง
bhræng
четка

games images

สมุดระบายสี
sà′-móot′-rá′-bai-sěe
книжка за оцветяване

games images

นักเต้น
nák′-dhên′
танцьор

games images

การวาดภาพ
gan-wât-pâp
рисунка

games images

แกลเลอรี่
glæ-lur̶-rêe
галерия

games images

หน้าต่างกระจก
nâ-dhàng-grà′-jòk′
прозорец

games images

กราฟฟิตี
gràf-fí′-dhee
графити

games images

หัตถกรรม
hàt′-tà′-gam′
сръчност

games images

งานโมเสก
ngan-moh-sàyk
мозайка

games images

จิตรกรรมฝาผนัง
jìt′-rók′-rawn-má′-fǎ-pà′-nang′
фреска

games images

พิพิธภัณฑ์
pí′-pít′-tá′-pan′
музей

games images

การแสดง
gan-sà′-dæng
изпълнение

games images

ภาพ
pâp
картина

games images

บทกวี
bòt′-gà′-wee
стихотворение

games images

ประติมากรรม
bhrà′-dhì′-ma-gam′
скулптура

games images

เพลง
playng
песен

games images

อนุเสาวรีย์
à′-nóo′-sǎo′-wá′-ree
статуя

games images

สีน้ำ
sěe-nám
водни бои