Здраве - สุขภาพ


รถพยาบาล
rót′-pá′-ya-ban
линейка


ผ้าพันแผล
pâ-pan′-plæ̌
превръзка


การเกิด
gan-gèr̶t
раждане


ความดันโลหิต
kwam-dan′-loh-hìt′
кръвно налягане


การดูแลร่างกาย
gan-doo-læ-râng-gai
грижа за тялото


การคัดจมูก
gan-kát′-jà′-môok
настинка


ครีม
kreem
крем


ไม้เท้าพยุง
mái′-táo-pá′-yoong′
патерица


การตรวจโรค
gan-dhrùat-rôk
преглед


การหมดแรง
gan-mòt′-ræng
изтощение


การพอกหน้า
gan-pâwk-nâ
маска за лице


กล่องปฐมพยาบาล
glàwng-bhòt′-móp′-ya-ban
аптечка


การรักษา
gan-rák′-sǎ
лечение


สุขภาพ
sòok′-kà′-pâp
здраве


เครื่องช่วยฟัง
krêuang-chûay′-fang′
слухов апарат


โรงพยาบาล
rong-pá′-ya-ban
болница


การฉีดยา
gan-chèet-ya
инжекция


การบาดเจ็บ
gan-bàt-jèp′
травма


การแต่งหน้า
gan-dhæ̀ng′-nâ
грим


การนวด
gan-nûat
масаж


เภสัช
pay-sàt′
медицина


ยา
ya
лекарство


ครก
krók′
хаванче


หน้ากากอนามัย
nâ-gàk-à′-na-mai′
маска за уста


กรรไกรตัดเล็บ
gan′-grai′-dhàt′-lép′
нокторезачка


โรคอ้วน
rôk-ûan
затлъстяване


ผ่าตัด
pà-dhàt′
операция


ความเจ็บปวด
kwam-jèp′-bhùat
болка


น้ำหอม
nám′-hǎwm
парфюм


ยาเม็ด
ya-mét′
хапче


การตั้งครรภ์
gan-dhâng′-kan′
бременност


มีดโกน
mêet-gon
самобръсначка


การโกน
gan-gon
бръснене


แปรงโกนหนวด
bhræng-gon-nùat
четка за бръснене


การนอนหลับ
gan-nawn-làp′
сън


คนสูบบุหรี่
kon′-sòop-bòo′-rèe
пушач


ห้ามสูบบุหรี่
hâm-sòop-bòo′-rèe
забрана за пушене


ครีมกันแดด
kreem-gan′-dæ̀t
плажно масло


ที่แคะหู
têe-kǽ′-hǒo
клечка за уши


แปรงสีฟัน
bhræng-sěe-fan′
четка за зъби


ยาสีฟัน
ya-sěe-fan′
паста за зъби


ไม้จิ้มฟัน
mái-jîm′-fan′
клечка за зъби


ผู้ประสบภัย
pôo-bhrà′-sòp′-pai′
жертва


ที่ชั่งน้ำหนัก
têe-châng′-nám-nàk′
кантар


รถเข็น
rót′-kěn′
инвалидна количка