Речник

Религия» ศาสนา

games images

เทศกาลอีสเตอร์
tâyt-gan-èet-dhur̶
Великден

games images

ไข่อีสเตอร์
kài′-èet-dhur̶
великденско яйце

games images

นางฟ้า
nang-fá
ангел

games images

ระฆัง
rá′-kang′
камбана

games images

พระคัมภีร์ไบเบิ้ล
prá′-kam′-pee-bai′-bêr̶n
Библия

games images

บิชอป
bì′-châwp
епископ

games images

การสวดให้พร
gan-sùat-hâi′-pawn
благословия

games images

พระพุทธศาสนา
prá′-póot′-tá′-sàt-sà′-nǎ
будизъм

games images

ศาสนาคริสต์
sàt-sà′-nǎ-krít′
християнство

games images

ของขวัญคริสต์มาส
kǎwng-kwǎn′-krít′-mât
коледен подарък

games images

ต้นคริสต์มาส
dhôn′-krít′-mât
коледна елха

games images

โบสถ์
bòt
църква

games images

โลงศพ
long-sòp′
ковчег

games images

การสร้าง
gan-sâng
сътворение

games images

ไม้กางเขน
mái′-gang-kǎyn
разпятие

games images

ภูต
pôot
дявол

games images

พระเจ้า
prá′-jâo′
бог

games images

ศาสนาฮินดู
sàt-sà′-nǎ-hin′-doo
индуизъм

games images

ศาสนาอิสลาม
sàt-sà′-nǎ-ìt′-sà′-lam
ислям

games images

ศาสนายูดาย
sàt-na-yoo-dai
юдаизъм

games images

การทำสมาธิ
gan-tam′-sà′-ma-tí′
медитация

games images

มัมมี่
mam′-mêe
мумия

games images

ชาวมุสลิม
chao-móot′-sà′-lim′
мюсюлманин

games images

สมเด็จพระสันตะปาปา
sǒm′-dèt′-prá′-sǎn′-dhà′-bha-bha
папа

games images

การภาวนา
gan-pao-na
молитва

games images

นักบวช
nák′-bùat
свещеник

games images

ศาสนา
sàt-sà′-nǎ
религия

games images

การไปโบสน์
gan-bhai′-bòt
богослужение

games images

สุเหร่ายิว
sòo′-rào′-yew′
синагога

games images

วัด
wát′
храм

games images

สุสาน
sòo′-sǎn
гробница