Тяло - ร่างกาย


แขน
kæ̌n
ръка


หลัง
lǎng′
гръб


ศีรษะล้าน
sěen-sà′-lán
плешивина


เครา
krao′
брада


เลือด
lêuat
кръв


กระดูก
grà′-dòok
кост


ก้น
gôn′
задни части


ถักเปีย
tàk′-bhia
плитка


สมอง
sà′-mǎwng
мозък


เต้านม
dhâo′-nom′
гърда


หู
hǒo
ухо


ตา
dha
око


ใบหน้า
bai′-nâ
лице


นิ้ว
néw′
пръст


ลายนิ้วมือ
lai-néw′-meu
пръстов отпечатък


กำปั้น
gam′-bhân′
юмрук


เท้า
táo
стъпало


ผม
pǒm′
коса


ทรงผม
song′-pǒm′
прическа


มือ
meu
ръка


หัว
hǔa
глава


หัวใจ
hǔa-jai′
сърце


นิ้วชี้
néw′-chée
показалец


ไต
dhai′
бъбрек


หัวเข่า
hǔa-kào′
коляно


ขา
kǎ
крак


ริมฝีปาก
rim′-fěe-bhàk
устна


ปาก
bhàk
уста


ลอนผม
lawn-pǒm′
къдрица


โครงกระดูก
krong-grà′-dòok
скелет


ผิว
pěw′
кожа


กะโหลกศีรษะ
gà′-lòk-sěe-sà′
череп


รอยสัก
rawy-sàk′
татуировка


คอ
kaw
гърло


นิ้วหัวแม่มือ
néw′-hǔa-mæ̂-meu
палец


นิ้วเท้า
néw′-táo
пръст


ลิ้น
lín′
език


ฟัน
fan′
зъб


วิกผม
wík′-pǒm′
перука