Животни - สัตว์


สุนัขเยอรมันเช็ปเปิร์ด
sòo′-nák′-yur̶n-man′-chép′-bhèr̶t
немска овчарка


สัตว์
sàt′
животно


จะงอยปาก
jà′-ngawy-bhàk
клюн


ตัวบีเวอร์
dhua-bee-wur̶
бобър


กัด
gàt′
ухапване


หมูป่า
mǒo-bhà
глиган


กรง
grong′
клетка


ลูกวัว
lôok-wua
теле


แมว
mæo
котка


ลูกไก่
lôok-gài′
пиле


ไก่
gài′
кокошка


กวาง
gwang
елен


สุนัข
sòo′-nák′
куче


โลมา
loh-ma
делфин


เป็ด
bhèt′
патица


นกอินทรี
nók′-in′-see
орел


ขนนก
kǒn′-nók′
перо


นกกระเรียน
nók′-grà′-rian
фламинго


ลูกม้า
lôok-má
конче


อาหารสัตว์
a-hǎn-sàt′
храна


สุนัขจิ้งจอก
sòo′-nák′-jîng′-jàwk
лисица


แพะ
pǽ′
коза


ห่าน
hàn
гъска


กระต่าย
grà′-dhài
заек


แม่ไก่
mæ̂-gài′
кокошка


นกกระสา
nók′-grà′-sǎ
чапла


เขาสัตว์
kǎo′-sàt′
рог


เกือกม้า
gèuak-má
подкова


ลูกแกะ
lôok-gæ̀′
агне


เชือกจูงสุนัข
chêuak-joong-sòo′-nák′
каишка


กุ้งก้ามกราม
gôong′-gâm-gram
омар


การรักสัตว์
gan-rák′-sàt′
любов към животните


ลิง
ling′
маймуна


ตระกร้อครอบปาก
dhrà′-grâwk-râwp-bhàk
намордник


รัง
rang′
гнездо


นกฮูก
nók′-hôok
бухал


นกแก้ว
nók′-gæ̂o
папагал


นกยูง
nók′-yoong
паун


นกกระทุง
nók′-grà′-toong′
пеликан


นกเพนกวิน
nók′-payn-gwin′
пингвин


สัตว์เลี้ยง
sàt′-líang
домашен любимец


นกพิราบ
nók′-pí′-râp
гълъб


กระต่าย
grà′-dhài
заек


ไก่โต้ง
gài′-dhông
петел


สิงโตทะเล
sǐng′-dhoh-tá′-lay
морски лъв


นกนางนวล
nók′-nang-nuan
чайка


แมวน้ำ
mæo-nám
тюлен


แกะ
gæ̀′
овца


งู
ngoo
змия


นกกระสา
nók′-grà′-sǎ
щъркел


หงส์
hǒng′
лебед


ปลาเทราท์
bhla-tay-ra
пъстърва


ไก่งวง
gài′-nguang
пуйка


เต่า
dhào′
костенурка


อีแร้ง
ee-rǽng
лешояд


หมาป่า
mǎ-bhà
вълк