Âm nhạc - Musik


das Akkordeon, s
đàn ăccoc


die Balalaika, s
đàn balalaika


die Band, s
ban nhạc


das Banjo, s
đàn banjô


die Klarinette, n
kèn clarinet


das Konzert, e
buổi hòa nhạc


die Trommel, n
cái trống


das Schlagzeug, e
bộ trống


die Flöte, n
bộ trống


der Flügel, -
đại dương cầm


die Gitarre, n
đàn guitar


der Saal, Säle
hội trường


das Keyboard, s
bàn phím


die Mundharmonika, s
kèn acmônica


die Musik
âm nhạc


der Notenständer, -
giá để bản nhạc


die Note, n
nốt nhạc


die Orgel, n
đàn oóc-gan


das Klavier, e
đàn piano


das Saxofon, e
kèn xắc xô phôn


der Sänger, -
ca sĩ


die Saite, n
dây đàn


die Trompete, n
kèn trompet


der Trompeter, -
nghệ sĩ thổi kèn trompet


die Geige, n
đàn viôlông


der Geigenkasten, "
hộp đàn viôlông


das Xylofon, e
mộc cầm