கலைகள் - Arts


applause
கைதட்டல்


art
கலை


bow
வணங்குதல்


brush
தூரிகை


coloring book
வண்ணமடிக்கும் புத்தகம்


dancer
நடனமாது


drawing
சித்திரம்


gallery
கலைக்கூடம்


glass window
கண்ணாடி ஜன்னல்


graffiti
பொது சுவற்றில் எழுதப்பட்டவை


handicraft
கைவினைக் கலை


mosaic
மொசைக்


mural
சுவர்ச் சித்திரங்கள்


museum
அருங்காட்சியகம்


performance
செயல்திறன்


picture
படம்


poem
கவிதை


sculpture
சிற்பம்


song
பாட்டு


statue
சிலை


water color
நீர் வண்ணங்கள்