மதம் - Religion


Easter
ஈஸ்டர்


Easter egg
ஈஸ்டர் முட்டை


angel
தேவதூதன்


bell
மணி


bible
பைபிள்


bishop
பாதிரியார்


blessing
ஆசிர்வாதம்


Buddhism
புத்தமதம்


Christianity
கிறிஸ்துவ மதம்


Christmas gift
கிறிஸ்துமஸ் பரிசு


Christmas tree
கிறிஸ்துமஸ் மரம்


church
தேவாலயம்


coffin
சவப்பெட்டி


creation
உருவாக்கம்


crucifix
அறையப்பட்ட ஏசுவைக் கொண்ட சிலுவை


devil
பிசாசு


god
கடவுள்


Hinduism
இந்து மதம்


Islam
இஸ்லாமியம்


Judaism
யூத மதம்


meditation
தியானம்


mummy
பதம் செய்யப்பட்ட சடலம்


Muslim
முஸ்லீம்


pope
போப்பாண்டவர்


prayer
பிரார்த்தனை


priest
மதகுரு


religion
மதம்


service
கத்தோலிக்க மத பூஜை


synagogue
ஜெபக்கூடம்


temple
கோவில்


tomb
கல்லறை