தொழில்நுட்பம் - Technology


air pump
காற்றடிக்கும் குழாய்


aerial photo
வான்வழி நிழற்படம்


ball bearing
தாங்கிப் பந்து


battery
மின்கலன்


bicycle chain
சைக்கிள் சங்கிலி


cable
கேபிள்


cable reel
வடச்சுருள்


camera
கேமரா


cassette
ஒலிப் பேழை


charger
மின்னூட்டி


cockpit
விமான ஓட்டி இருக்கை பகுதி


cogwheel
பற்சக்கரம்


combination lock
எண்வரிசைப் பூட்டு


computer
கணினி


crane
க்ரேன் இயந்திரம்


desktop
மேசைக் கணினி


drilling rig
தோண்டும் ரிக்


drive
இயக்கி


dvd
டிவிடி


electric motor
மின்னோடி


energy
மின்சக்தி


excavator
தோண்டு பொறி


fax machine
தொலைநகல் இயந்திரம்


film camera
பட ஒளிப்பதிவுக் கருவி


floppy disk
நெகிழ் வட்டு


goggles
மூக்குக் கண்ணாடி


hard disk
நிலைவட்டு


joystick
இயக்குப்பிடி


key
சாவி


landing
இறங்குதல்


laptop
மடிக்கணினி


lawnmower
புல்தரைச் செதுக்கி


lens
காமரா கண்ணாடி


machine
எந்திரம்


marine propeller
கடல் உந்தி


mine
சுரங்கம்


multiple socket
பல மின் இணைப்பு பொருந்துவாய்


printer
அச்சுப்பொறி


program
கணினி நிரல்


propeller
உந்தி


pump
விசைக்குழாய்


record player
ரெக்கார்ட்களை ஒலிக்கும் கருவி


remote control
தொலைக் கட்டுப்பாடு


robot
இயந்திர மனிதன்


satellite antenna
செயற்கைக்கோள் அலைக்கம்பம்


sewing machine
தையல் இயந்திரம்


slide film
ஸ்லைடு படம்


solar technology
சூரியத் தொழில்நுட்பம்


space shuttle
விண்கலம்


steamroller
வெப்ப உருளி


suspension
இடைநிறுத்தல்


switch
ஸ்விட்ச்


tape measure
அளவு நாடா


technology
தொழில்நுட்பம்


telephone
தொலை பேசி


telephoto lens
தொலை நிழற்பட கண்ணாடி


telescope
தொலைநோக்கி


usb flash drive
யு எஸ் பி ஃபிளாஷ் இயக்கி


valve
அடைப்பிதழ்


video camera
வீடியோ கேமரா


voltage
மின்னழுத்தம்


water wheel
நீர்ச் சக்கரம்


wind turbine
காற்றாலை விசையாழி


windmill
காற்றாலை