தொடர்பு - Communication


address
முகவரி


alphabet
எழுத்துத்தொகுதி


answering machine
பதில் அளிக்கும் கருவி


antenna
அலைக்கம்பம்


call
அழைப்பு


cd
குறுவட்டு


communication
தொடர்பு


confidentiality
இரகசியத்தன்மை


connection
இணைப்பு


discussion
கலந்துரையாடல்


email
மின்னஞ்சல்


entertainment
கேளிக்கை


express item
எக்ஸ்பிரஸ் உருப்படி


fax machine
தொலைநகல் இயந்திரம்


film industry
திரைப்படத் துறை


font
எழுத்துரு


greeting
வாழ்த்து


greeting
வாழ்த்து


greeting card
வாழ்த்து அட்டை


headphones
ஹெட்ஃபோன்கள்


icon
உருவகம்


information
தகவல்


internet
இணையம்


interview
பேட்டி


keyboard
விசைப் பலகை


letter
கடிதம்


letter
கடிதம்


magazine
செய்தி இதழ்


medium
வழி


microphone
ஒலிவாங்கி


mobile phone
கைப்பேசி


modem
மோடம்


monitor
கணிணித் திரை


mouse pad
கணிணிச் சுட்டி அட்டை


news
செய்தி


newspaper
செய்தித்தாள்


noise
இரைச்சல்


note
குறிப்பு


note
குறிப்பு


payphone
கட்டணத் தொலைபேசி


photo
புகைப்படம்


photo album
புகைப்பட ஆல்பம்


picture postcard
பட அஞ்சலட்டை


post office box
அஞ்சல் அலுவலகப் பெட்டி


radio
வானொலி


receiver
அலை ஏற்பி


remote control
தொலைக் கட்டுப்பாடு


satellite
செயற்கைக் கோள்


screen
திரை


sign
குறியீடு


signature
கையொப்பம்


smartphone
ஸ்மார்ட் ஃபோன்


speaker
ஒலிபெருக்கி


stamp
தபால்தலை


stationary
எழுதுபொருள்கள்


telephone call
தொலைபேசி அழைப்பு


telephone conversation
தொலைபேசி உரையாடல்


television camera
தொலைக்காட்சிக் கேமரா


text
உரை


tv
தொலைக்காட்சி


video cassette
ஒளிநாடா


walkie talkie
வாக்கி டாக்கி


web page
இணைய வலைப் பக்கம்


word
வார்த்தை