Abstracte termen - Abstract terms


administration
de administratie


advertising
de reclame


arrow
de pijl


ban
het verbod


career
de carrière


center
het midden


choice
de keuze


collaboration
de samenwerking


color
de kleur


contact
het contact


danger
het gevaar


declaration of love
de verklaring van de liefde


decline
de bouwval


definition
de definitie


difference
het verschil


difficulty
de moeilijkheid


direction
de richting


discovery
de ontdekking


disorder
de aandoening


distance
de afstand


distance
de afstand


diversity
de diversiteit


effort
de inspanning


exploration
de exploratie


fall
de val


force
de kracht


fragrance
de geur


freedom
de vrijheid


ghost
het spook


half
de halve


height
de hoogte


help
de hulp


hiding place
de schuilplaats


homeland
het vaderland


hygiene
de hygiëne


idea
het idee


illusion
de illusie


imagination
de verbeelding


intelligence
de intelligentie


invitation
de uitnodiging


justice
de rechtvaardigheid


light
het licht


look
het uiterlijk


loss
het verlies


magnification
de vergroting


mistake
de fout


murder
de moord


nation
de natie


novelty
de nieuwigheid


option
de mogelijkheid


patience
het geduld


planning
de planning


problem
het probleem


protection
de bescherming


reflection
de reflectie


republic
de republiek


risk
het risico


safety
de veiligheid


secret
het geheim


sex
het geslacht


shadow
de schaduw


size
de grootte


solidarity
de solidariteit


success
het succes


support
de ondersteuning


tradition
de traditie


weight
het gewicht