Arhitektūra - สถาปัตยกรรม


สถาปัตยกรรม
sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
arhitektūra


สนามกีฬา
sà′-nǎm-gee-la
arēna


โรงนา
rong-na
klēts


สถาปัตยกรรมยุคบาโรก
sà′-tǎ-bhàt′-yók′-rawn-má′-yóok′-ba-rôk
baroks


อิฐ
ìt′
ķieģelis


บ้านอิฐ
bân-ìt′
ķieģeļu nams


สะพาน
sà′-pan
tilts


อาคาร
a-kan
ēka


ปราสาท
bhra-sàt
pils


มหาวิหาร
má′-hǎ-wí′-hǎn
katedrāle


เสา
sǎo′
kolonna


สถานที่ก่อสร้าง
sà′-tǎn-têe-gàwt-ráng
būvlaukums


หลังคาโดม
lǎng′-ka-dom
doms


ซุ้มประตู
sóom′-bhrà′-dhoo
fasāde


สนามกีฬา
sà′-nǎm-gee-la
futbola stadions


ป้อม
bhâwm
forts


หลังคาหน้าจั่ว
lǎng′-ka-nâ-jùa
kore


ประตู
bhrà′-dhoo
vārti


บ้านปูนแบบโชว์โครงไม้
bân-bhoon-bæ̀p-choh-krong-mái′
daļējs koka nams


ประภาคาร
bhrà′-pa-kan
bāka


สิ่งก่อสร้าง
sìng′-gàw-sâng
piemineklis


มัสยิด
mát′-sà′-yít′
mošeja


อนุเสาวรีย์แท่งหินรูปสี่เหลี่ยม
à′-nóo′-sǎo′-wá′-ree-tæ̂ng-hǐn′-rôop-sèe-lìam
obelisks


อาคารสำนักงาน
a-kan-sǎm′-nák′-ngan
biroju ēka


หลังคา
lǎng′-ka
jumts


ซากปรักหักพัง
sâk-bhà′-ràk′-hàk′-pang′
drupas


นั่งร้าน
nâng′-rán
sastatnes


ตึกระฟ้า
dhèuk′-rá′-fá
debesskrāpis


สะพานแขวน
sà′-pan-kwæ̌n
iekārtais tilts


กระเบื้อง
grà′-bêuang
flīze